BÅT-POLITISK DEBATTMØTE 31.8, KL 18-2000, OSLO MOTORBÅTFORENING

31 august 2017
  • Tema: Skattlegging av båtfolket, spesielt eiendomsskatt, og tilgang til sjø- og landarealer