Invitasjon til Seiltinget 2017

25 februar 2017
Norges Seilforbund avholder Seilting 25.-­26. mars 2017 på Thon Hotell Arena på Lillestrøm
 
 
Tentativt program for Seiltinget er som følger:
Lørdag 25. mars
 
kl. 09.00 Registrering
kl. 10.00 Åpning
kl. 10.20 Forhandlingen starter
kl. 13.00 Lunch
kl. 14.00 Forhandlingene fortsetter
kl. 15.30 Pause
kl. 15.45 Forhandlinger fortsetter
kl. 18.00 Avslutning for dagen
kl. 20.00 Middag

Søndag 26 mars
 
kl. 10.00 Forhandlingene fortsetter
kl. 12.00 Pause (utsjekking av
rom)
kl. 12.10 Forhandlinger fortsetter
kl. 13.00 Lunch
kl. 14.00 Forhandlingene fortsetter
kl. 16.00 Avsluttning