Kurs for Sikkerhetsbesiktigelses-menn i Oslo 7. og 8. oktober

07 oktober 2017
Kurs for Sikkerhetsbesiktigelses-menn i Oslo 7. og 8. oktober

Ønsker du å bli besiktigelsesmann i KNBF? Eller er du allerede besiktigelsesmann og føler at du ønsker å bli oppdatert? Meld deg på kurs. For NYE besiktigelsesmenn vil det bli avholdt kurs over to dager. På kurset vil det bli gitt både teoretisk og praktisk opplæring. Se http://knbf.no/nyheter/item/12-nye-besiktigelsesmenn-i-knbf

Hva er en besiktigelsesmann?
Kongelig Norsk Båtforbund (KNBF) er en landsomfattende interesseorganisasjon for fritidsbåteiere. Som et ledd i forebyggende arbeid for sikkerhet på sjøen har KNBF i over 20 år hatt en ordning med frivillig sikkerhetsbesiktigelse av fritidsbåter. Sikkerhetsbesiktigelsene foretas av besiktigelsesmenn godkjent av KNBF.

En besiktigelsesmann er KNBFs ansikt utad og er en båtkyndig person med tilleggsopplæring hos KNBF. Etter en besiktigelse av båten avgir han en besiktigelsesrapport.

Hva gjør en besiktigelsesmann?
En besiktigelsesmann tar på vegne av KNBF oppdrag for båteieren om en frivillig sikkerhetsbesiktigelse av båten. En nøye planlagt prosedyre følges ved besiktigelse av områder og komponenter om bord som er viktige for sikkerheten. Besiktigelsesmannen skal også verifisere båtens identitet samt rettlede båteieren til å ivareta egen sikkerhet i eget fartøy. Båteieren får med dette en uhildet tredjeparts gjennomgang av båten, hvor det utferdiges en besiktigelsesrapport. Se http://knbf.no/om-oss/informasjon-til-besiktigelsesmenn

Besiktigelsesrapporten dokumenterer altså båtens tilstand ifm. de gjennomgåtte komponenter som har betydning for sikkerheten. Dette er momenter som også vil kunne ha betydning ved kjøp eller salg av båten.

Her følger kravene for å bli en besiktigelsesmann:
Du må være personlig medlem eller medlem av en båtforening tilsluttet KNBF.

Styret i din forening må godkjenne at du blir deres besiktigelsesmann. Videre må du kunne dokumentere at du er en erfaren båtmann. Det vil i tillegg være en fordel om du innehar båtrelatet teknisk utdannelse og /eller yrkeserfaring.

Oppdateringskurs for besiktigelsesmenn
Føler du at det er lenge siden du ble utdannet og har et behov for å fornye din kunnskap vil det bli avholdt et kursopplegg over en dag på lørdag 7. oktober.

KNBF dekker kursmateriell, hotell, opphold lørdag og søndag. Foreningen dekker vanligvis reisekostnader. Personlige medlemmer må dekke reisen selv.

Send din søknad og påmelding til:   innen 30. juni 2017

Begrenset antall plasser.

Har du behov for ytterligere informasjon: Ta kontakt med Geir Giæver på tlf. 958 88 710 eller på mail: