Møte i Sikkerhetsbesiktigelses-kommiteen

15 august 2017

Møtet starter kl 1030 hos KNBF og invitasjoner er sendt ut.