16 dødsfall i fritidsbåt første halvår

03 oktober 2017
16 dødsfall i fritidsbåt første halvår

Totalt 16 personer omkom i ulykker knyttet til fritidsbåt i årets 6 første måneder. Dette er dessverre 6 flere enn i samme periode i fjor.

Det er de eldre båtførerne som fortsetter å toppe denne ugunstige utviklingen, melder Sjøfartsdirektoratet i siste nummer av deres magasin Navigare. Vi har følgende detaljopplysninger og statistikk for dødsfall fra fritidsbåt ifølge kommunikasjonssjef Dag Inge Aarhus:

  • 14 av de 16 er nordmenn, 2 er tyskere
  • 15 av de 16 var menn, 1 var kvinne
  • 9 av de 16 ulykkene skjedde i åpne motorbåter
  • Gjennomsnittsalder var 59 år – ingen under 20 år omkom
  • Den geografiske fordelingen var slik:

Møre og Romsdal - 4

Nord-Trøndelag – 2

Oslo – 2

Akershus – 1

Oppland - 1

Vestfold – 1

Rogaland – 1

Hordaland – 1

Sogn og Fjordane – 1

Nordland – 1

Finnmark – 1

  • Flytevest er ikke benyttet i 7 av 16 ulykker – kun i 1
  • Man venter på avklaring fra politiet i de øvrige 8 dødsfall  

 

KNBF opplever tydelige mangler og samordning i den ulykkesstatistikk som i dag leveres. Vi vet for eksempel ikke hvor mange av ulykkene som er rene navigasjonsulykker under fart, hvor mange som skjer fra bygge/land og hvorvidt fart er årsak til ulykken. Derfor har KNBF tatt initiativ til et møte med Sjøfartsdirektøren 19. oktober for å få en forbedret ulykkesstatistikk. 

Artikkel av

Andersen
03 oktober 2017

Del artikkelen