Båtpolitisk debattmøte i Oslo 31. august

01 juni 2017
Båtpolitisk debattmøte i Oslo 31. august

KNBF har invitert alle partier til debatt om deres holdning til skattlegging av båtforeninger, og bevaring av viktige havne- og opplagsplasser

Møtet finner sted hos Oslo Motorbåtforening på Karenslyst 31. august kl. 18. Til den spennende debatten er invitert stortingspolitikere fra alle partier. Allerede nå vet vi at FrP stiller med finanspolitisk talsmann Hans Andreas Limi. Hovedtema for debatten blir;

1. Skattlegging og avgifter for båtfolket, spesielt eiendomsskatt.
Båtfolket betaler netto inn betydelige beløp fra en fritidsbåt erverves, via årlige vedlikeholds- og brukskostnader til nå snarlig avhendingskostnader knyttet til ny returordning. Sektoren er en betydelig netto bidragsyter til samfunnet i form av skatter og avgifter. I tillegg prøver stadig flere kommuner å innkreve eiendomsskatt for flytebryggeanlegg fra båtforeninger. KNBF ønsker et unntak i eiendomsskatteloven for ideelle og allmennyttige organisasjoner som båtforeninger er. Kan ditt parti støtte dette? Kan ditt parti videre legge til rette for at båtfolket ikke får flere urimelige skatter og avgifter?

2. Tilgang til sjø- og landareal i strandsonen (bevaring av havne- og opplagsplasser).
Båtfolket blir sakte men sikkert skjøvet vekk fra sine opprinnelige og hevdvunne områder i pressområder. En båtforening har lite å stille opp med mot kapitalsterke næringsinteresser som vi ha områdene til enten bolig eller næringsvirksomhet. Å finne en høvelig politisk måte å ivareta båtforeningenes interesser på begynner å bli svært viktig. Vi har eksempler på at båtforeninger skvises vekk både i Oslo, Bergen og Trondheim. Hva mener ditt parti om denne utvikling og hva vil dere gjøre for å stoppe dette?

KNBF inviterer alle medlemsforeninger og deres medlemmer til møtet. Vi har også invitert representanter for Norges Båtbransjeforbund (NORBOAT), Norges Seilforbund (NSF), Friluftsrådenes Landsforbund (FL) og Oslofjordens Friluftsråd (OF). Vi arrangerte et tilsvarende debattmøte for to år siden før kommune- og fylkestingsvalget. Det ble en kjempesuksess med stapp fullt lokale av båtinteresserte medlemmer. Du kan se bilde fra dette møtet nedenfor.

 

artikkelved1

 

artikkelweb2

Artikkel av

Andersen
01 juni 2017

Del artikkelen