Regjeringen med tilskuddsordning for kasserte fritidsbåter

04 september 2017
Regjeringen med tilskuddsordning for kasserte fritidsbåter

KNBF hilser nyheten om at man fra 1. oktober skal få kr. 1.000 for innlevering av sin gamle fritidsbåt til godkjent mottak, med glede.

Dette betyr at Regjeringen lytter til KNBF sitt innspill om behov for en vrakpant for å stimulere til innsamling av gamle båtvrak. Men er dette nok? Vi hadde sett for oss en ordning tilsvarende som på bil hvor vrakpanten er kr. 3.000. Likevel oppfatter vi dette som et første positivt steg for å komme videre med å få utrangerte fritidsbåter inn i en ønsket sirkulær økonomi.
Her kan du lese hva Regjeringen.no skriver om saken på sin side:
Det skal nå bli enklere å levere inn gamle fritidsbåter til avfallsmottak, og det blir en direkte utbetaling på 1000 kroner for båter opp til 15 meter (49,21 fot).
– Gamle fritidsbåter som blir etterlatt i naturen eller senkes ulovlig bidrar til forsøpling og lokal forurensning. Over tid blir plast brutt ned til mikroplast i havet. Derfor innfører vi nå denne ordningen, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen.

artikkel

Regjeringen lanserer nå en ny tilskuddsordning som innebærer at kommuner og andre aktører som behandler slike fritidsbåter kan søke om å få tilskudd fra Miljødirektoratet. Ordningen stammer fra budsjettforliket mellom Høyre, Venstre, KrF og FrP i 2016.
Alle båteiere som leverer inn fritidsbåter opp til 49,21 fot (15 meter) får utbetalt 1000 kroner. Dette vil være på plass fra 1. oktober 2017. Utbetalingen skal skje ved at båteier skal dokumentere til Miljødirektoratet at båten er levert inn til et godkjent avfallsanlegg. Nærmere informasjon om denne ordningen vil snart bli publisert på Miljødirektoratets nettsider.
– Det er den enkelte båteier som har ansvaret for en forsvarlig håndtering av båten når den har blitt avfall. Nå blir dette mye enklere for den enkelte å gjennomføre i praksis, sier Helgesen.
Kommunene vil få plikt til å sørge for at fritidsbåter opp til 15 fot (uten innenbordsmotor) skal kunne leveres inn gratis til et mottak i kommunen eller i nærheten av kommunen. Anlegg som får tilskudd for behandling av større fritidsbåter, skal ta imot båter opp til 1,1 tonn gratis. Det enkelte avfallsanlegg vil ha adgang til å kreve en delbetaling for fritidsbåter tyngre enn ett tonn for å dekke kostnader ved mottak, transport og behandling.

Artikkel av

Andersen
04 september 2017

Del artikkelen