Søk sjøvettmidler for 2018

25 september 2017
Søk sjøvettmidler for 2018

Medlemsforeninger i KNBF og personlige medlemmer kan nå søke tilskudd til sjøvettaktiviteter

Sjøfartsdirektoratet arbeider for å redusere antall fritidsbåtulykker, og et av tiltakene er å få flere frivillige organisasjoner til å arrangere sjøvettaktiviteter. Omtrent 1 million kroner blir fordelt på ulike prosjekt rundt omkring i hele Norge hvert år. Alt fra små prosjekt med 20-30 deltakere, til store prosjekt som når ut til et par tusen deltakere har fått støtte. Søknadsskjema for tilskuddsordningen for sjøvettaktiviteter åpent. Søknadsfristen er 1. november 2017. 

 

Tilgang på nyttig materiell

 

De som får støtte via tilskuddordningen får mulighet til å bestille oppgaveheftene «Sjøvettboka» og «Vannviktig» som er til stor nytte i sjøvettopplæringen. Innholdet er tilpasset ulike aldersgrupper. En kan også bestille penner, sjøvettbuffer og instruktørvester.

Sjøfartsdirektoratet har også nylig publisert et gratis spill for iPad og iPhone som kan brukes i sjøvettopplæringen. Det heter «Sjøvettspillet» og er tilgjengelig som gratis nedlasting på Appstore.

Er du med i en et båtlag eller er personlig medlem og kunne tenke seg å drive sjøvettopplæring?

 

Søknadsskjema for 2018 finner du her:

https://www.sjofartsdir.no/aktuelt/nyheter/na-kan-frivillige-lag-soke-om-midler-til-sjovettaktiviteter-i-2018/

 

Her finner du også tilskuddsordningens retningslinjer og vilkår for å søke.

Artikkel av

Andersen
25 september 2017

Del artikkelen