Tilskuddsordning kasserte fritidsbåter trinn for trinn

26 september 2017
Tilskuddsordning kasserte fritidsbåter trinn for trinn

Slik går du frem for å levere din kasserte fritidsbåt og få tilskudd på kr. 1.000

Miljødirektoratet har nå fått ferdig en beskrivelse av hvordan gå frem på miljøriktig måte for å avhende din utrangerte fritidsbåt og benytte deg av den nye tilskuddsordningen som innføres fra 1. oktober. Ordningen ble vedtatt av Stortinget som en del av statsbudsjettet for 2017 og gjelder i hvert fall ut dette året. Merk at det er innført et skille på båter over og under 15 fot. Nedenfor ser du en grafisk skisse på hvordan gå frem. Du finner mer informasjon på

 

http://www.miljodirektoratet.no/no/Tema/Avfall/Avfallstyper/Kasserte-fritidsbater/

 

båtleveringmiljø

 

 

Artikkel av

Andersen
26 september 2017

Del artikkelen