Båtpolitikk

Båtpolitikk

KNBF har engasjert seg sterkt overfor Storting, departementer og direktorater siden starten av 2015. Nedenfor er en liste over våre aktiviteter, men flere av sakene er omtalt i egne nyhetsmeldinger som du kan søke etter på vår hjemmeside.

2016

14. april. Fritidsbåtkonferansen i Haugesund.
Vi deltar for første gang i programkomiteen. Konferanse om med tema havnesikkerhet. Tema ble presentert på NRK. lokal tv og i Dagsrevyen samme dag.

Møte med sakkyndig råd for fritidsbåter.
Diverse sjøsikkerhetstema, bl. a. havarikommisjon fritidsbåt.

Møte med Stortingsrepresentant Magne Rommetveit:
Tema: Havarikommisjon for fritidsflåten

4. mai   Politisk debatt på Båttinget med 3 politiske partier.

  • Tema 1: Skattelegging av maritimt friluftsliv.
  • Tema2: Utvikling, bevaring eller fjerning av havne – og opplagsplasser

9. mai.  Sjøsikkerhet i Stortingets spørretime.
Initiativtaker: Magne Rommetveit

12. mai. Stortingets Spørretime:
Sjøsikkerhet fritidsbåt for første gang. Næringsminister Monica Mæland utfordret av stortingsrepresentant Magne Rommetveit, Ap, om sjøsikkerhet for fritidsflåten.

14. juni. Stortinget: Dokument 8 – forslag om bedre sjøsikkerhet.  
5 stortingsrepresentanter fra Ap reiser forslag fra KNBF om behovet for en havarikommisjon/ulykkesgruppe også for fritidsflåten.

29. juni.  Stortinget. Arbeiderpartiet setter fokus på sjøsikkerhet til den voksende fritidsflåten

1. juli. KNBF sender høringssvar til Nasjonaltransportplan 2018-2029

29. juli. Oslo Kommune. Blå miljø-containere i båthavner gjeninnføres.
KNBF vant mot Oslo Kommune.

1. sept. Stortinget:
KNBF deltar på seminar om Friluftsmeldingen og ivaretar de maritime friluftsinteresser. Endre Solvang holder innlegg om båtlivets betydning.

2. sept. Stortinget: Protest mot mulig økte miljøavgifter.
KNBF sender protestbrev til alle stortingsgrupper og utvalgte stortingspolitikere mot økte miljøavgifter.

11. sept. KNBF på halvårsmøte i Nordiska Båtrådet, Helsingfors. Ivaretar norske interesser.
Aktuelle tem er båtskatt, krav til vest, båtførerbevis, kasserte fritidsbåter, miljødirektiv frå EU og ulykkesstatistikk.

23. sept. Møte med Klima- og Miljødepartementet. Statssekretær Lars Andreas Lunde.

Saker:

  1. KNBFs synspunkt på utrangerte fritidsbåter
  2. Manglende nasjonale utslippskrav på spyleplasser for fritidsbåter
  3. Støtte til prosjektstilling til miljøkoordinator i KNBF
  4. Båtlivsundersøkelsen 2017. Ønske om støtte

·
21. okt. KNBF på møte i European Boating Association, Wien. Ivaretar norske interesser. Aktuelle saker er International Certificate og Competence (ICC), End og Life Boats (ELB), miljødirektiv fra EU, regelverk for utenlandske båter og ulykkesstatistikk.

11.nov. Brev til Stortingsgruppen Transport- og Kommunikasjonskomiteen og utvalgte stortingsrepresentanter. Emne: Statsbudsjettet for 2017. Urimlig økning av miljøavgifter for båtfolk, levert av Venstre og Krf.

Geir Giæver

 2015

10. feb. Politisk seminar på Stortinget.
Arrangert av H/FrP i samarbeid med KNBF. Stortingsrepresentant Kari Raustein, FrP, tilrettelegger. Tema: Norsk Fritidsbåtliv.

16. april. Møte i Sakkyndig Råd for fritidsbåt, Sjøfartsdirektoratet, Haugesund.
Diverse sjøsikkerhetstema.

16. og 17. april Fritidsbåtkonferansen 2015.
Innlegg av Endre Solvang om KNBFs båtlivsundersøkelse. Og visepresident Egil. Kr. Olsen deltok i paneldebatten om sjøsikkerhet.

3. juni. Møte med Sjøfartsdirektør Olav Akselsen, Oslo.
KNBF møtte sammen med Ole Petter Parnemann, ansvarlig for politiets sjøtjeneste i Politidirektoratet i samtaler med Sjøfartsdirektoratet.

Saker:

1. Ny båtlivsundersøkelse 2016.
2. Havarikommisjon også for fritidsflåten.
3. Styrking av fritidsbåtarbeidet i Sjøfartsdirektoratet.
4. Felles fartsgrenser langs kysten.
5. Produsentkontroll av fritidsbåter.
6. Vestsaken.
7. Fritidskonferansen 2016

24. aug.  Møte med Kystdirektør Kirsti Slotsvik, Ålesund.
Tema samarbeid, bedre underlag for ulykker til sjøs, felles fartsgrenser til sjøs, og «Ny båtlivsundersøkelse»

2. sept.  Debattmøte med politikerne i Oslo, Oslo Motorbåtforening.
Tema: Fjerning av havne- og opplagsplasser i Oslo

10. nov. Politisk seminar på Stortinget.
Arrangert av H/FrP i samarbeid med KNBF. Stortingsrepresentant Ove Trellevik, H, tilrettelegger.
Tema: Bedret sjøsikkerhet.