Sikkerhetsbesiktigelse av båt

Sikkerhetsbesiktigelse av båt
Sikkerhetsbesiktigelse av båt

Få en sikkerhetsbesiktigelse av båten og forebygg uhell og ulykker. Dessuten får du 15% rabatt på forsikringspremien dersom du er forsikret i Norske Sjø.

KLIKK HER FOR Å SE HVA SOM BLIR KONTROLLERT PÅ DIN BÅT.

KLIKK HER FOR Å FINNE NÆRMESTE BESIKTIGELSESMANN!

 

KNBF-sikkerhetsbesiktigelse av fritidsbåt.

Siden KNBF startet med frivillig sikkerhetsbesiktigelse av fritidsbåter i 1994, har vi utdannet over 200 besiktigelsesmenn. Bakgrunnen for satsningen var og er at KNBF arbeider kontinuerlig for bedre sikkerhet på sjøen.

En KNBF besiktigelsesmann skal primært gå gjennom en konkret sjekkliste over punkter som har sikkerhetsmessig betydning for båt og ombordværende. Denne sjekklisten fungerer også som råd  til båteieren mht til å ivareta egen sikkerhet, - i eget fartøy.

I tillegg til det sikkerhetsmessige danner en godkjent sikkerhetsinspeksjon grunnlag for rabatt i KNBF's egen forsikringsordning; Norske Sjø.

Rapporten kan også være nyttig i forbindelse med kjøp og salg, fordi selv om rapporten ikke er ment å være en tilstandsrapport eller taksering av båten, gir de kontrollerte sikkerhetspunktene en god indikasjon av båtens generelle tilstand. Besiktigelsen er gyldig i 5 år.

Norske Sjø bruker også tidvis besiktigelsesmannen til å verifisere skader, men uten verdi- og omfangsvurderinger.

En sikkerhetsbesiktigelse er et oppdrag mellom båteier og besiktigelsesmann, på vegne av KNBF. Her kan du se hvor du finner nærmeste Besiktigelsesmann:

VHF-KONTROLL
En del av KNBF's Besiktigelsesmenn er også sertifisert av Telenor Kystradio for å kunne foreta kontroll og sjekk av VHF-installasjoner i fritidsbåter. Av de VHF-radioer KNBF tidigere har kontrollert, så har  8 av 10 hatt større eller mindre feil, som kan medføre blokkering av frekvenser på radionettet og støy/forstyrrelser på andre frekvenser.

STED VHF-KONTROLLØR TELEFONNR.
OSLO Steinar Løvmyr 92634439
OSLO Øivind Barbo 92014666
OSLO Vebjørn Bringsjord 95084191
BÆRUM Thomas Owe 41459331
LILLESTRØM Hakon Blandehoel 95990644
HVALER Sten Helberg 90605744
DRAMMEN Svein Rune Isene 92428250
SANDEFJORD Leif Rune Sundli 90595056
HURUM Anders L. Lundstuen 92899222
PORSGRUNN Frode Kongsgård 90824480
STAVANGER Per Magnus Vagle 91163520
RISKA Nils-Ole Sunde 98252281
TRONDHEIM Arne R. Johnsen 45610407
TVEDESTRAND Reidar A. Johansen 90651471
FLESLAND Bjørn Ofte 91185001
LITLESOTRA Jostein Sundal 47661927
LINDÅS Øyvind Øverland 92852315
LØDINGEN Knut Torgeir Jensen 99536321
TRONDHEIM Ole Monsø 90689509
BODØ Willy Bringslimark 95072004
SORTLAND Gunnar Rognstad 91664221
SANDNESSJØEN Ole Gustav Årnes 90833820
SKJERVØY Stein-Are Paulsen 97124535

Priser:

Besiktigelser   VHF sjekk               Besiktigelse med VHF sjekk.  
Medlemmer               kr 600,     Medlemmer              kr 300,- Medlemmer    kr 800,-
Andre kr 950,- Andre kr 500,-     Andre    kr 1.200,-

Eventuelle reise- og diettutgifter må avtales direkte med besiktigelsesmannen, FØR besiktigelsen gjennomføres.

Usikker på hvilken besiktigelsesmann som er nærmest deg? Her kan du se hvor du finner nærmeste:

Se vår video om sikkerhetsbesiktigelse av båt: