For båtforeningen

Datasystemer for båtforeninger

KNBF har bygget opp et omfattende web-basert medlems og havneadministrasjons-system for små og mellomstore Båtforeninger. 

Medlemskort for Båtforeninger

Medlemskort i kredittkort-størrelse med Navn, Båtforenings navn, Medlemsnr i egen forening og KNBF-medlemsnr.

Juridisk førstehjelp

KNBF tilbyr inntil 1 times gratis "juridisk førstehjelp" fra Båtadvokaten til medlemsforeninger og enkeltmedlemmer, begrenset til båtsaker og foreningssaker. Engasjement ut over 1 times gratis rådgivning må avtales direkte med advokat Tangedal.

Rabatter på brygger og fortøyningmateriell

KNBF har avtale med noen leverandører av brygger og/eller fortøyningsutstyr. Vi vil allikevel anbefale at våre medlemsforeninger innhenter flere tilbud og gjerne tipser oss dersom det oppnås tilbud som også kan være aktuelle for andre foreninger. Sjekk nedenstående linker til våre nåværende avtalepartnere.

Parma Fender brygge-fendersystem

KNBF har inngått en sentral samarbeidsavtale med Parma Plast om levering av Parma Fender brygge-fendersystem som medlemsfordel til båtforeninger og personlige medlemmer.

Bryggeutstyr og tilbehør fra Marina Solutions as

Samarbeidets mål er å tilby våre medlemsforeninger som har bryggeutstyr fra før, muligheten til å supplere  bryggeutstyr til rabaterte priser. Avtalen innebærer gode rabatter på brygger, fortøyningsbommer, utriggere, landganger, redningsstiger og annet tilleggsutstyr. 

Hvorfor velge foreningforsikring fra Norske Sjø med Norges beste vilkår?

Forsikring av marina-anlegg for KNBF-medlemsforeninger er nå inntatt i Norske Sjø forsikringsordningen. Forsikringene bygges opp i moduler og kan skreddersys etter ønsker og behov.

Få mva-kompensasjon enkelt gjennom KNBF

Medlemsforeninger som ønsker å delta i ordningen må sende inn regnskap og revisjonsberetning til KNBF sekretariat innen 15. juni. KNBF sender felles søknad og fordeler momskompensasjon til medlemsforeninger i slutten av desember. KNBF anbefaler alle foreninger om å søke.

Råd og støtte i de fleste saker. KNBF besitter spisskompetanse på mange felt

Foreninger som har problemer eller utfordringer er velkomne til å kontakte vårt sekretariat. Sekretariatet og våre tillitsvalgte har et bredt kunnskapsområde. Dersom vi ikke kan gi hjelp umiddelbart, formidler vi kontakt til en av våre fagutvalg eller tillitsvalgte i en av våre 270 medlemsforeninger. 

Bryggeutstyr og tilbehør fra Vik Ørsta

KNBF har inngått en sentral samarbeidsavtale med Vik Ørsta om levering av bryggeutstyr og tilbehør  som fast medlemsfordel til båtforeninger og personlige medlemmer.