Datasystemer for båtforeninger

Datasystemer for båtforeninger

 

Datasystemer for båtforeninger

KNBF kan nå tilby følgende web-baserte løsninger til medlemsforeninger

  • MinSide for Båtforeninger (gratis system fra KNBF, se brukerveiledning lenger nede på siden)
  • Havneweb, fra Styringssystemer AS (kostnad, medlemsfordel)
  • Havnesystemet, fra Nymedia AS (kostnad, medlemsfordel)

MinSide for Båtforeninger, fra KNBF 
- gratis, begrenset funksjonalitet
I dette web-baserte systemet registrerer alle KNBF-medlemsforeninger sin egen informasjon som adresse, hvem som er kasserer, leder, nestleder osv. Her oppdaterer også båtforeningene sine KNBF-medlemslister (de som skal være kollektive medlemmer i KNBF), og holder medlemsregisteret oppdatert slik at alle som er registert får sitt KNBF-medlemsnummer og kan dra nytte av alle KNBF sine medlemsfordeler som f.eks. motta bladet Båtens Verden gratis 2 ganger pr. år.
MinSide for Båtforeninger inneholder også et enkelt system for havneadministrasjon som kan passe for mindre båtforeninger, men mangler funksjoner for fakturering, vaktlister, strøm, integrert hjemmeside, dokument-arkiv, etc. Se detaljert beskrivelse lenger ned på siden.

 

Havneweb logo, utviklet og driftes av Styringssystemer AS
For detaljert informasjon om avtale og priser, kontakt KNBF på

- Pris basert på bruk av moduler med utøket funksjonalitet. Dekker behovet til de aller fleste båtforeninger.
KNBF medlemsrabatt: 10%

KNBF har forhandlet fram en avtale med Styringssystemer AS som gir medlemsforeninger rabatterte priser. Med Havneweb automatiserer du mange oppgaver som tidligere kunne være meget tidkrevende. Det tar f.eks kun sekunder å generere sesongens vaktliste, eller å fakturere årsleie på alle båtplasser. Du sender enkelt ut informasjon til alle brukere. Havneweb har enkel utsending av epost og SMS. Alle brukerne får tilgang til 'min side' der de får full oversikt over båtplasser, vakter, dugnader, faktura etc. Sett opp påminnelser på SMS og epost slik at brukerne automatisk får en påminnelse før f.eks båtvakt, dugnad eller styremøter. Havneweb tilbyr følgende funksjoner:
Hjemmeside
Medlemsregister og brukergrupper
Brygger og båtplasser
Fakturering (integrasjon mot Visma eAccount regnskap, og bankkonto)
Båtvakter og vaktlister
Kommunikasjonsmodul (e-post og SMS, kostnad for bruk av SMS)
Dugnad
Styremøte og styresaker
Dokumenter
Årshjul og fremtidsplaner
Strøm
Opplag
Utleie

Kundereferanser kan du se her! Ta kontakt med Styringssystemer AS for nærmere informasjon om hvordan de kan hjelpe deg og din båtforening, samt pristilbud på de tjenster du trenger for raskt å komme igang.
Se http://info.havneweb.no/generell-info/ for nærmere informasjon.
Kontaktperson Styringssystemer AS: Ivar Svanevik Tlf: 90910135 Epost: 


 

Havnesystemet.no, utviklet og driftes av Nymedia AS
For detaljert informasjon om avtale og priser, kontakt KNBF på 

- Tilgang til all funksjonalitet uten pristillegg. Pris basert på størrelse på foreningen ut i fra 4 prisgrupper. Ingen bindingstid. Dekker behovet til de aller fleste båtforeninger.
KNBF medlemsrabatt: 20%
Passer alle type foreninger, fra de med få antall båtplasser og til de aller største. Mulighet for å tegne inn både havner, pirer og båtplasser i interkativt kart. Oppslag av informasjon og tildeling av båtplasser kan administreres via kartet. Adminstrasjon av opplagsområder og -plasser også via kart. Tilpasset bruk på mobile enheter. Havnesystemet tilbyr funksjoner som hjemmeside, fakturering, direkte betaling av faktura via VIPPS, strømavlesning, interaktivt havnekart, medlemsregister, båtplass administrasjon, kommunikasjon med epost og SMS inkludert arkivfunksjon for alt av informasjon sendt ut til hvert enkelt medlem. Støtter integrasjon mot alle kjente regnskapssystem. KNBF har forhandlet fram en avtale med Ny Media AS som gir medlemsforeninger rabatterte priser. Systemet utvikles og driftes av et solid firma med lang erfaring med større nettbaserte systemer, med blant annet NRK, Plan Norge, NTNU og Uninett på kundelisten.
Ta kontakt med NyMedia for nærmere informasjon om hvordan de kan hjelpe deg og din båtforerning, samt for tilbud på tjenester som passer din båtforening. De har et sett av tjenester som gjør at man raskt kommer igang. Se også https://havnesystemet.no/ 
Kontaktperson NyMedia AS: Erlend Strømsvik Tlf: 93032525  Epost: 

 

 

Brukerveiledninger KNBF's MinSide for Båtforeninger

Datasystemer icon

Se følgende dokumenter for nærmere beskrivelse av MinSide for Båtforeninger : 


MinSide for Båtforeninger kan hver forening legge inn sine medlemmer som foreningen ønsker skal være kollektivt medlem i KNBF, slik at medlemmene kan dra nytte av alle KNBF's sine medlemsfordeler. Foreningen kan også legge inn medlemmer uten at de blir kollektivt medlem i KNBF, slik at foreningen kan bruke KNBF's MinSide for Båtforeninger som sitt medlems-system.

VIKTIG INFORMASJON OM HVORDAN MAN SKAL HÅNDTERE PERSONOPPLYSNINGER IHT DET NYE GDPR-LOVVERKET!

Spørsmål og svar vedrørende den nye personvernloven

Er du fortsatt i tvil hva dere skal gjøre i din båtforening etter å ha lest disse dokumentene, ja så ring Datatilsynets veiledningtjeneste på telefon 22 39 69 00. 
Telefontid for veiledningstjenesten er 12.00-15.00 mandager og 9.00-11.30 tirsdag-fredag.


 

MinSide admin

 

 MinSide for Båtforeninger har følgende funksjoner:

- Medlemsoversikt
- Medlemmer kan logge inn og oppdatere egen informasjon
- Oversikt over type båt pr medlem
- Bryggeplassoversikt med pier
- Ansinnitet
- Tillitsverv
- Betalt innskudd
- Ledig bryggeplass fra/til dato
- Enkel havneadministrasjon m/plass/bredde/pier/reg. nr/båt-modell
- Tildeling av KNBF medlemsnummer (for å kunne dra nytte av alle medlemsfordeler)
- Varsling til medlemmene pr epost
- Rapport modul (excel, csv, pdf)

datasystemer havneadmin

Ta kontakt med oss på , så setter vi deg opp som admin for din båtforening, slik at du kan ta i bruk alle funksjoner!