Rabatter på brygger og fortøyningmateriell

Rabatter på brygger og fortøyningmateriell

Rabatter på brygger og fortøyningmateriell

KNBF har avtale med noen leverandører av brygger og/eller fortøyningsutstyr. Vi vil allikevel anbefale at våre medlemsforeninger innhenter flere tilbud og gjerne tipser oss dersom det oppnås tilbud som også kan være aktuelle for andre foreninger. Sjekk nedenstående linker til våre nåværende avtalepartnere.