Miljøhjørnet

KNBF ønsker på denne siden å holde medlemsforeningene løpende orientert om sitt miljøarbeid. Miljøarbeidet ledes av KNBF Miljøkomite (se Om oss). På denne siden vil du finne relevant miljøinformasjon KNBF har eller utarbeider. Her vil du blant annet finne KNBF Miljøveileder og temabaserte miljøfoldere og miljøfilmer.

Miljøfilmene finner du under Om oss og Video.

Vår nye miljøveileder kan du laste ned her: 

Vår nye folder om farlig avfall kan du laste ned her:

Vår nye folder om avfallsplan i båtforeningen kan du laste ned her:

Miljøhjørnet

Vi tar sikte på å publisere nyttig miljørettet informasjon til båtforeningene. Miljøhjørnet vil være under stadig utvikling med nye artikler og innhold. Vår populære miljøveileder har kommet i ny utgave. Den tar for seg de fleste miljøspørsmål knyttet til både vedlikehold og bruk av fritidsbåt. Bestill den fra vårt sekretariat.Har du tips eller ønsker mer informasjon, kan du kontakte KNBF på . KNBF arbeider for «Et bedre båtliv på naturens premisser».