5-års kontroll av fritidsbåt

5-års kontroll av fritidsbåt
5-års kontroll av fritidsbåt

En 5 års-kontroll av din fritidsbåt forhindrer ulykker og redder liv!

Ta en sikkerhets-besiktigelse av din fritidsbåt hvert 5 år, og forebygg uhell og alvorlige ulykker. Spesielt viktig er det å kontrollere båter med innebordsmotor, med en eller flere skrog-gjennomføringer, og båter med gassinstallasjon.

KNBF ser hvert år mange båtbranner som skyldes dårlig vedlikehold, så en sjekk av alle potensielt farlige installasjoner som gass, motor, skrog-gjennomføringer m.m. vil gi deg som båteier verdifull informasjon om hva du må gjøre for å utbedre faretruende feil og mangler. KNBF har 130 meget erfarne besiktigelsesmenn spredd langs Norges kyst, som kan hjelpe deg å med å kontrollere din båt. Som premie får du 15% rabatt på forsikrings-summen, dersom du er forsikret i Norske Sjø.

KLIKK HER FOR Å SE HVA SOM BLIR KONTROLLERT PÅ DIN BÅT.

KLIKK HER FOR Å FINNE NÆRMESTE BESIKTIGELSESMANN!

KNBF's 5 års-kontroll av fritidsbåt.

Siden KNBF startet med sikkerhetsbesiktigelse av fritidsbåter har vi utdannet over 300 besiktigelsesmenn, og  foretatt nærmere 10.000 kontroller av fritidsbåter. Bakgrunnen for satsningen var og er forbedring av sikkerheten for våre medlemmer ute på sjøen, for å forebygge alvorlige ulykker og redde liv!

En KNBF besiktigelsesmann skal primært gå gjennom en konkret sjekkliste over punkter som har sikkerhetsmessig betydning for båt, båteier og passasjerer. Denne sjekklisten fungerer også som råd  til båteieren mht til å forebygge egen sikkerhet, - i eget fartøy.

I tillegg til det sikkerhetsmessige, danner en godkjent sikkerhetsinspeksjon grunnlag for rabatt i KNBF's egen forsikringsordning; Norske Sjø.

Rapporten kan også være nyttig i forbindelse med kjøp og salg, fordi selv om rapporten ikke er ment å være en tilstandsrapport eller taksering av båten, gir de kontrollerte sikkerhetspunktene en god indikasjon av båtens generelle tilstand. Besiktigelsen er gyldig i 5 år.

Norske Sjø bruker også tidvis besiktigelsesmannen til å verifisere skader, men uten verdi- og omfangsvurderinger.

En sikkerhetsbesiktigelse er et oppdrag mellom båteier og besiktigelsesmann, på vegne av KNBF. Her kan du se hvor du finner nærmeste Besiktigelsesmann:

VHF-KONTROLL
En del av KNBF's Besiktigelsesmenn er også sertifisert av Telenor Kystradio for å kunne foreta kontroll og sjekk av VHF-installasjoner i fritidsbåter. Av de VHF-radioer KNBF tidigere har kontrollert, så har  8 av 10 hatt større eller mindre feil, som kan medføre blokkering av frekvenser på radionettet og støy/forstyrrelser på andre frekvenser. Du finner oversikt over alle sertifiserte VHF-besiktigelsesmenn her! (Gå nederst i listen på venstre side)

Priser:

Besiktigelser VHF sjekk             Besiktigelse med VHF sjekk.
Medlemmer               kr 600,     Medlemmer              kr 300,- Medlemmer    kr 800,-
Andre kr 950,- Andre kr 500,-     Andre    kr 1.200,-

Eventuelle reise- og diettutgifter må avtales direkte med besiktigelsesmannen, FØR besiktigelsen gjennomføres.