Varsel om årsmøte 2017 i KNBF Region Nordland

25 februar 2017

Til

Båtforeninger tilsluttet

Kongelig Norsk Båtforbund, Region Nordland

 

                                                                                                Fauske 19. desember 2016

Varsel om årsmøte 2017 i KNBF Region Nordland

 

 

Årsmøtet holdes i Bodø

Lørdag 25. februar 2017 kl. 12.00

Møtested: Molostua, Moloveien 9, 8003 Bodø

Sammensetning og representasjon til årsmøte:

Årsmøtet er sammensatt av representanter fra de tilsluttede foreningene, personlige medlemmer, samt regionens valgte styremedlemmer.  Hver forening velger representanter i et antall bestemt av foreningens aktive medlemstall etter følgende regler:

  • Inntil 100 aktive medlemmer:                    1 representant
  • 101 t.o.m. 300 aktive medlemmer:            2 representanter
  • Over 300 aktive medlemmer:                    3 representanter

For å kunne stemme skal møtende representanter medbringe fullmakt fra egen eller annen forening i regionen.

Dersom det møter 1-10 personlige medlemmer enten ved fremmøte eller ved fullmakt, skal disse kunne avgi inntil 1 stemme på årsmøtet etter intern votering. Møter det 11-20 personlige medlemmer, enten ved fremmøte eller ved fullmakt, skal disse kunne avgi inntil 2 stemmer på årsmøtet etter intern votering. Dersom det møter over 21 personlige medlemmer, enten ved fremmøte eller ved fullmakt, skal disse kunne avgi inntil 3 stemmer på årsmøtet etter intern votering.

Forslag og saker som ønskes behandlet på årsmøtet, må være Regionstyret i hende tre (3) uker før årsmøtet. Dvs. innen 4.02.2017

 

Årsmøtepapirer vil bli utsendt på mail til foreningene i løpet av uke 3/2017og vil også bli utlagt på KNBF sine hjemmesider

 

 

 

Med vennlig hilsen

Svein Fredriksen                                             Harald Olufsen

       Leder Region Nordland                                        Sekretær Region Nordland

                           Sign.                                                                         Sign.