Nordland

Søk sjøvettmidler for 2018
25 september 2017

Medlemsforeninger i KNBF og personlige medlemmer kan nå søke tilskudd til sjøvettaktiviteter

KNBF søker om 10,4 millioner i momskompensasjon
05 september 2017

KNBF søker, på vegne av 247 medlemsforeninger, om 10,4 millioner i momskompensasjon for 2017

Regjeringen med tilskuddsordning for kasserte fritidsbåter
04 september 2017

KNBF hilser nyheten om at man fra 1. oktober skal få kr. 1.000 for innlevering av sin gamle fritidsbåt til godkjent mottak, med glede.

KNBF foreslår UP til sjøs
24 juli 2017

 NRK har i nyhetene 20. juli satt fokus på få politibåter på sjøen i sommer. KNBF foreslår at vi får et Utrykningspoliti (UP) til sjøs.