Rapport fra årsmøte på Molostua i Bodø

01 mars 2017

Region Nordland avholdt årsmøte på Molostua i Bodø

25. februar 2017

Årsmøtet ble innledet med to spennende foredrag av stortingsrepresentant Kenneth Svendsen og Wilhelm Carlsen fra Bodø Radio.

 Kenneth Svendsen
Stortingsrepresentant Kenneth Svendsen(FRP)

Wilhelm Carlsen
Wilhelm Carlsen, Bodø Radio

 Nordland 1
Fra Venstre: Oddleiv Torsvik, Svein Fredriksen
og Fred- Roger Horndal
 nordland 2

Kenneth Svendsen som er avgifts-politisk talsmann for FRP er en ivrig båtmann fra Fauske og kom inn på viktige temaer for oss båtfolket i sitt foredrag. Temaer som ble omhandlet:

 • Fjerning av HK avgiften i 2014
 • Bruk av fritidsbåt og folkehelse
 • At politiet burde være mer til stede på sjøen
 • At KNBF både er premissgiver og blir oppfattet som en positiv samarbeidspartner på Stortinget
 • At båtlivet er stemoderlig behandlet og blir lite omtalt i offentlige dokumenter
 • At det var viktig å stoppe skattelegging av frivillige organisasjoner. Eiendomsskatteloven må endres for frivillige organisasjoner
 • At veibruksavgiften på bensin til båtfolket må bort

I hans innlegg ble det lagt opp til en god dialog og han fikk gode tilbakemeldinger fra båtfolket.

Wilhelm Carlsen fra Bodø Radio dro oss gjennom historien til kystradioen og fortalte om det viktige arbeidet som radioen utfører i samarbeid med Hovedredningssentralen i Bodø for å redde liv. De er på plass døgnet rundt og lytter til et stort område fra Rørvik i sør til polområdet i Arktis. Bodø Radio var med på 588 redningsaksjoner i fjor. Radioen lytter og mottar meldinger og Hovedredningssentralen sørger for at oppdragene gjennomføres i samarbeid med luft og sjøassistanse. Han minnet båtfolket om å ta kontakt med VHF for en oppdatering av værmelding og når de trengte hjelp. Ikke vær redd for å ta kontakt og bruk VHF `n jevnlig. Og han la stor vekt på den gode avtalen KNBF har med Telenor Kystradio.

Etter en god baccalao holdt Geir Giæver et innlegg om hva som har skjedd i 2016 og hva vi i sekretariatet jobber med i 2017.Gode tilbakemeldinger på vår foreningsforsikring, vårt båtpolitiske arbeid og vårt medlemssystem for båtforeninger og medlemmer.

Årsmøtet ble avholdt i tradisjonelle former der 7 båtforeninger møtte. Dårlig vær over fjellovergangene hindret dessverre flere båtforeninger å møte.

Det nye styret ser slik ut:

Leder                Svein Fredriksen.

Nestleder        Arne Digermul,

Kasserer          Fred Roger Horndal

Sekretær         Harald Olufsen

Styremedlem  Thorbjørn Øvergård,

Varamedlem  Torleif Rendal

Varamedlem  Jan Erik Johansen

Av viktige satsningsoppgaver framover kan vi nevne:

 • Verving
 • Bedre samarbeidet mellom region og medlemsforeninger
 • Styrke kompetanse mellom regionstyret og foreningstyrene
 • Regionstyret vil følge opp de enkelte båtforeningene i sin region

med mer nøyaktig informasjon over styrene.

 • Være mer synlig for småbåtfolket
 • Markedsføring av båtlivet som friluftsliv ovenfor lokale myndigheter

Referent: Geir Giæver

Artikkel av

Master & Commander
01 mars 2017

Del artikkelen