INNKALLING TIL ÅRSMØTE KNBF REGION NORDVEST 2017

11 februar 2017

Styret i KNBF Region Nordvest innkaller med dette, medlemsforeninger og personlige medlemmer i regionen til Brattvåg Småbåtforenings klubblokaler lørdag den 11 februar kl 1300

Båtforeninger kan møte på årsmøtet med følgende representanter/stemmerett:
Båtforeninger med inntil 100 aktive medlemmer: 1 representant
Båtforeninger med 101 t.o.m. 300 aktive medlemmer 2 representanter
Båtforeninger med over 300 medlemmer: 3 representanter
For å kunne stemme skal møtende representanter medbringe fullmakt fra egen eller andre forening i regionen. Dersom det møter 1 til og med 10 personlige medlemmer, enten ved frammøte eller ved fullmakt, skal disse kunne avgi 1 stemme på årsmøtet etter intern votering. Dersom det møter 11 t.o.m. 20 direktemedlemmer, skal disse kunne avgi 2 stemmer.
Forslag til saker som ønskes behandlet på årsmøtet, må være styret ved leder i hende innen 03. februar.
Årsmøtedokumenter følger vedlagt (årsberetning, regnskap, budsjett og innstilling fra valgkomite). Revisjonsberetning legges frem på årsmøtet. Personlige medlemmer får av praktiske hensyn årsmøtedokumenter utlevert ved fremmøte. Dokumentene kan fremsendes på henvendelse.

Dagsorden:
1. Åpning. v/leder
2. Godkjenning av innkalling og dagsorden
3. Godkjenning av frammøtte representanter og evt. fullmakter
4. Valg av møteleder og referent samt protokollunderskrivere
5. Styrets årsberetning 2016
6. Regnskap 2016
7. Budsjett 2017
8. Innkomne forslag
9. Valg
10. Avslutning

Etter årsmøtet blir det medlemsmøte med følgende innhold:
Presentasjon av havneadministrasjonsprogram og «Min side», Orientering om Norske Sjø forsikringer og nye medlemsfordeler.
I pausen mellom års- og medlemsmøte blir det servert mat, sannsynlig fiskesuppe.

Vi håper på godt fremmøte. Påmelding sendes til Kristian Tornes på epost innen 05. februar 2017. Velkommen!

På vegne av styret i
KNBF Region Nordvest
Kristian Tornes
Leder
Sign.