Varsel om årsmøte Region Nordvest

11 februar 2018

Molde Båthavnlag, Molde kl 1300