Årsmøte gjennomført i Region Øst

15 februar 2017
Årsmøte gjennomført i Region Øst

Årsmøtet ble avholdt hos Holmen Motorbåtforening med etterfølgende medlemsmøte. Hovedtema var ny sjømerking av Oslofjorden.

På årsmøtet møtte representanter for 11 foreninger som representarte 3.979 av regionens ca. 15.000 medlemmer samt generalsekretær Endre Solvang. Selve årsmøtet tok ca. 20 minutter og deretter ble det avholdt medlemsmøte der temaet var ny merking av Oslofjorden. Steinar Hansen fra Kystverket holdt en lettfattelig orientering om nye sjømerker og nytt merkesystem.

Den som vil lese mer om merkingen finner dette her:

Protokollen fra årsmøtet er som vanlig lagt ut på regionsiden.

Artikkel av

Super User
15 februar 2017

Del artikkelen