FIRE NYE HAVNEINSPEKTØRER UTDANNET I ÅLESUND 13-14.SEPTEMBER

20 september 2017
FIRE NYE HAVNEINSPEKTØRER UTDANNET I ÅLESUND 13-14.SEPTEMBER

Onsdag 13 og torsdag 14.september 2017 ble 4 nye havneinspektører utdannet ved et intensivt kurs hos Marina Solution i Ålesund.

KNBF havneinspektorer 1
Nye havneinspektører: Leif Rune Sundli, Bjørn Ydse, Jan Terje Strømsnes og Kristian Tornes

Kurset gikk over to dager med en teoretisk og en praktisk del. Dag 1 gikk med til opplæring og dag 2 til å praktisere hva men hadde lært på et havneanlegg utenfor Ålesund sentrum.

Forsikrings utbetaling ved skader på havneanlegg er betydelig og søkelyset er nå satt for å redusere omfanget. Vedlikehold av bryggeanlegg er ofte satt til olje trebrygger og skrape pontonger for groe. Dette er den synlige delen av bryggeanlegget, men det er også vanskelig å sjekke hva som skjer nede ved innfesting av moringer uten å benytte dykker. Det er ofte her slitasjen skjer, samtidig som kjetting og tau blir utsatt for stor påkjenning ved festepunkter på bryggene. Landfeste er også steder hvor det fort oppstår bruddskader.

Dessverre er det alt for mange skadesaker på anlegg som skyldes slitasje og dårlig vedlikehold. Det skiftes stadig ut havnesjefer og styrer og oversikten over vedlikeholdet er som regel noe mangelfull. De nye havneinspektørene er lært opp i hvordan man sjekker havneanlegg og hvordan det skal dokumenteres vedlikehold for hele anlegget med prosedyrer for regelmessig sjekk.
Havneinspektørene vil etter hvert nå fortløpende ta kontakt med foreninger rundt i det ganske land og gjøre avtaler om havneinspeksjon. Formålet med det hele er å redusere skader på havneanlegg ved å bevisstgjøre foreningene om vedlikeholdsrutiner og prosesser.

havneinspektorer 2
Kursdag  med teoretisk opplæring

Det vil lønne seg for alle om det blir redusert skadeomfang på brygger. Derfor vil foreninger som har godkjente havner kunne få redusert forsikringspremie hos Norske Sjø foreningsforsikring.

Artikkel av

Master & Commander
20 september 2017

Del artikkelen