Fuktig pinsetreff i Horten

05 juni 2017
Fuktig pinsetreff i Horten

KNBF Region Øst gjennomførte sitt 27. arrangement i rekken på en fin måte tross tåke og nedbør.

Tradisjonen tro ble årets samling for KNBF-medlemmer arrangert, denne gang i en ferdig renovert gjestehavn i Horten. 68 båter og om lag 200 deltagere hadde funnet veien til Region Øst sin offisielle hjemmehavn denne helgen. Noen var der for 27. gang. Programmet lørdag var som tidligere år med åpningstale av generalsekretær Endre Solvang, KNBF-stand på "Honnørbrygga", konkurranse, lotteri, Elias-båt for barna og Redningsselskapet til stede med redningsskøyte fra nystartede Horten korps.

Horten 1

På vegne av KNBF Region Øst ønket Nestleder Rune Larsen velkommen til Regionens 27. Pinstetreff, med oppfordring om god helgeaktivitet og suveren pinse. Så fikk generalsekretær Endre Solvang ordet for å fortelle om nyheter som KNBF jobber daglig med, men også oppgaver gjennom hele året.

Videre ble program for dagen presentert av regionstyrets medlemmer, og i all hovedsak av Magne Elvik som også hadde regien av selve dagsprogrammet og premieutdelingene. Alle i styret har jobbet godt i forkant av pinsetreffet, for at dette nok en gang skal bli et vellykket fint båt-treff-arrangement ! 

Søndag var det guidet omvisning med god deltakelse på KNM Narvik.18 personer meldte seg på og benyttet denne muligheten. (Se ellers omtale og bilde av KNM Narvik neden.) 

Styret i KNBF Region Øst ønsker å rette en takk til Horten Havn for lånet av gjestehavna, til Av-Og-Til for treffmateriell og de som har bidratt med premier og gevinster samt alle andre som bidro til gjennomføringen av treffet.

Fregatt

KNM «Narvik» er en norsk fregatt av Oslo-klassen. Den ble bygget i 1964. Fregatten er i dag museumsskip ved Marinemuseet i Horten. «Narvik» var den siste operative fregatten i Oslo-klassen, og ble erstattet av en fregatt i Fridtjof Nansen-klassen. Kjelde: Wikipedia.

Artikkel av

Master & Commander
05 juni 2017

Del artikkelen