God media-dekning av KNBF's innlegg om politiets kutt i antall kontroller til sjøs

16 august 2017
God media-dekning av KNBF's innlegg om politiets kutt i antall kontroller til sjøs

Kongelig Norsk Båtforbund(KNBF) har i innslag på radio og TV i sommer konstatert at politiets innsats på sjøen har gått dramatisk ned. Fra 2015 til 2016 gikk antall kontroller til sjøs ned fra 10.800 til vel 6.700, som er en nedgang på hele 43%.

KNBF er bekymret over denne utviklingen.  Rundt 30 personer dør på sjøen hvert år. Dette tallet har holdt seg stabilt over år og har ikke den halveringen vi har sett på veien. All erfaring fra UP på vei er at antall omkomne går ned.  KNBF er av den oppfatning at vi snarest må få på plass et utrykningspoliti (UP) til sjøs.  
Polititjenesten på sjøen er et godt forebyggende tiltak for å unngå ulykker til sjøs. Uønsket og farlig adferd dempes, samt at sjøsikkerheten for det brede publikum blir ivaretatt på en god måte. KNBF valgte derfor å følge opp saken i media ved å stille spørsmålet: Kan dette viktige samfunnsoppdraget kunne utføres på en bedre måte? KNBF har så lagt vært i to nye intervjuer, og over 20 aviser har så langt valgt å trykke innlegget. Se et av innleggene i sin helhet under. 

fedrelandsvennen artikkel

 Kilde: Fedrelandsvennen, gjengitt med tillatelse fra utgiver.

Artikkel av

Master & Commander
16 august 2017

Del artikkelen