På reportasjetur med Båtens Verden i Finnmark

21 juni 2017
Guide Trygve Paulsen foran sin båt i Hammerfest Båtforening

Undertegnede og redaktør Vetle Børresen i Båtens Verden reiste til Alta og Hammerfest i midten av juni for å sjekke ut hvordan båtlivet var i vårt nordligste fylke.

Her besøkte vi flere medlemsforeninger av Kongelig Norsk Båtforbund. Båtens Verden vil komme med mere utfyllende artikler om vår tur i. Første artikkel fra turen kommer i sommernummeret av Båtens Verden i juli.

Første stopp på vår tur var Alta Båtforening som er nest største båtforening i region Troms og Finnmark. Her møtte vi styreleder Peder Eirik Bergseng og medlemmer fra styret i foreningen. Han dro oss gjennom historien fra starten og fram til i dag. Båtforeningen holder til i et flott og stort klubbhus, tidligere et gammelt samvirkelag fra 80 tallet, og viste fram i ei flott havn godt beskyttet mot vær og vind med en stor molo, bygd i tre faser. Alt i havna ble bygd på dugnad av medlemmene i foreningen. Han kunne fortelle  at det var stor etterspørsel etter store båtplasser, men at det dessverre ikke var noen flere utvidelsesmuligheter i havna. Her møtte vi også Odd Arne Skoglund i fra Båt i Nord som orienterte oss om SAM BOKING (Skip and Marine Booking) som er et  havne- og adm. system for båtforeninger.

Alta Båtforening

Etablert i 1974 
260 båtplasser og 400 medlemmer
Slip, verksted og handicap brygge
Dieselanlegg
Toalett og dusj
Største båt i havna: 46 fot
Bruk av båt: Fiske
 Alta
                Styre i Alta Båtforening

 

Etter dette ble vi møtt av regionleder Trygve Paulsen som kjørte oss til Hammerfest. På veien til Hammerfest var vi innom Kvalsund Båtforening og her møtte vi Johnny Stenersen som fortalte oss om hvor mye havna deres hadde betydd for båtlivet i bygda. Kvalsund er en liten kommune med vel 1000 innbygger og som etter hvert vil bli slått sammen med Hammerfest kommune.

 

Kvalsund Båtforening

Etablert i 1972

43 båtplasser og 70 medlemmer
Egen vaktbu
Andelslag
Dieselanlegg kun for medlemmer
Bruk av båt: Fiske
 Kvalsund

Neste dag besøkte vi Saragammen Båtklubb som ligger i Rypefjord. Her møtte vi leder John Nilssen og flere medlemmer fra foreningen i deres lille, men koselige klubbhus i havna. Også denne havna var godt beskyttet av en flott molo bygd på dugnad. For å få i gang en båtforening  måtte hvert medlem kausjonere for kroner 30.000 for å få lån til en forsiktig oppstart i 1972. Havna i dag framstår som et flott og moderne havneanlegg.

Saragammen Båtklubb

Etablert i 1978
1 yrkesfisker og 41 fritidsbåtbrukere
42 båtplasser
Eget klubbhus
Dieselanlegg for medlemmer
Max båtstørrelse: 30 fot grunnet dybde i havna
Bruk: Fiske av torsk, sei og kveite i fjorden utenfor

 Saragammen

 

Deretter gikk turen til Strømsnes Småbåthavn. Her ble vi møtt av leder Kai Rune Isaksen og Geir Oppdahl som viste oss anlegget. Havneanlegget er under rehabilitering og alle medlemmer stiller villig til dugnad.  Alle båter må opp på land om vinteren grunnet ising i havna. Foreningen har ønske bygge på klubbhuset etter hvert. De skrøt av god hjelp av lokal oppdretter som var til stor hjelp ved større løft og annet nødvendig arbeid i havneområdet.

Strømsnes Småbåthavn

Etablert i 1980
24 båtplasser
Klubbhus
 Strømsnes

Neste besøk var til Forsøl Båtforening. Denne ble bygd på en tidligere anleggsplass og lå fint til i en vakker bukt. Og da vi ankom ble 8 litt større båter heist ut i havnebassenget.
Bryggeanlegget er nettopp rehabilitert med bølgedemper og en ny betongbrygge med 10 nye båtplasser mot nordvest. Alle utriggerne i indre havn var nettopp byttet. Også her kunne Magne Mortensen fortelle om en fantastisk dugnadsånd. Ble medlem av KNBF i 2015.

Forsøl Båtforening

Etablert i 1984
50 båtplasser, 52 medlemmer
Planer om å bygge klubbhus
 Forsøl

På kvelden gikk turen til Hammerfest Båtforening der medlemmer fra alle nærliggende båtforeninger var invitert av regionleder Trygve Paulsen til hyggelig samvær og til samtaler om KNBF. Leder i båtforeningen Tore Normann Berg la ut om de planene de hadde for nytt klubbhus og utvidelse av havna med 40 til 50 båtplasser. I Hammerfest er det 300 søkere som ønsker båtplass.
Og på møtet om kvelden holdt jeg et innlegg om hva vi jobbet med i sekretariatet og hva vi hadde lyktes med. Vi var inne på tema som: Årets Båtkommune, Havarikommisjon for fritidsbåter, utdannelse av havneinspektører, Norske Sjø foreningsforsikring, Strandryddedagen 2017 med mere. Et spørsmål som dukket opp var: Hva gjør vi for å nå yngre medlemmer? Kan vi begynne å rekruttere medlemmer fra vannskutermiljøet? Lovet å ta opp dette til diskusjon i sekretariatet.

 Hammerfest styre 
Styre i Hammerfest båtforening

 Hammerfest Hammerfest Båtforening

Etablert i 1965
Antall båtplasser :114 og 207 medlemmer
Venteliste på båtplass
Eget klubbhus
Toalett og dusj


På torsdag hadde vi en god samtale med havnekaptein John Helge Løkke om den eksplosive utviklingen som har skjedd etter at Hammerfest ble vertskommune for Statoils LNG anlegg Snøhvit og driftsorganisasjon for Goliat. Fram til i dag er det blitt etablert over 1300 nye arbeidsplasser i Hammerfest. Dette har skapt behov for å legge til rette for nye bedrifter og nye kaiområder. Og Hammerfest er i dag en av Nord- Norges største godshavner. Det som gledet oss mest var at fritidsbåt er satt på kartet og at de nå er i sluttfasen på en ny havnepromenade med gjestehavn med dusj, toalett og søppel-tømmingsmuligheter for båtfolket. Hammerfest Havn samarbeider godt med Hammerfest båtforening og regionleder Trygve Paulsen. Vi fikk også snakke med hva som krevdes for å bli «Årets Båtkommune».

Vi takker for den hyggelig vertskapsrollen som ble vist oss av vår regionleder Trygve Paulsen og vil også takke alle ledere og medlemmer som villig stilte opp for intervju med oss. Vi gleder oss til å lese mer om dette besøket i Båtens Verden allerede i juli.

Geir Giæver

Artikkel av

Master & Commander
21 juni 2017

Del artikkelen