Politikere vil fjerne eiendomsskatt for båtforeninger

02 september 2017
Politikere vil fjerne eiendomsskatt for båtforeninger

KNBF arrangerte den 31. august sitt tradisjonelle båtpolitiske folkemøte på Karenslyst i Oslo med nesten alle partier tilstede.

For andre gang dro KNBF i gang en båtpolitisk debatt i forbindelse med høstens stortingsvalg. Første gang var for to år siden ved kommune- og fylkestingsvalget. Møtet ble innledet med et historisk tilbakeblikk på båtlivets utvikling i Oslo fra Bjørn Bakke.

politikere

Til stede var mange båtinteresserte og 6 politiske parti med følgende fylkesrepresentanter:

FRP

FRP
Camilla Wilhelmsen, Frogner, Oslo.
Nestleder FrP Bydel Frogner.
Medlem av Bystyret, nestleder Byutviklingskomiteen.
Født: 1959

H

H
Pia Farstad von Hall, Nordstrand, Oslo. 
Medlem Bystyre, Samferdsels- og miljøkomiteen 2011-2015,
fraksjonsleder H. Byutviklingskomiteen,
fraksjonsleder H. Leder Nordstrand H siden 2014.
Deltok på KNBF's båtpolitisk debattmøte 2015. Født 1967

SV 1

SV
Gjermund Skaar, Bærum, Akershus.
Gruppeleder Fylkestinget, Akershus.
Lands-styremedlem SV.
Leder internasjonalt utvalg SV

V 1

V
Hans Kristian Voldstad, Bydel Vestre Aker, Oslo.
Styremedlem Vestre Aker venstre.
Varamedlem av Vestre Aker bydelsutvalg 2015-19.
6. kandidat ved stortingsvalget 2017. Født 1958

AP

AP
Andreas Halse, Bydel Gamle Oslo
Medlem av Bystyret,
fraksjonsleder Samferdsels- og miljøkomiteen.
Medlem i Samevalgstyret og Valgstyret
Født 1977.

KRF

KRF
Oddbjørg Minos, Oslo.
2. nestleder og 1. vara til bystyret i Oslo.
Byrådssekretær for eldre 2011-2015.
2. kandidat ved stortingsvalget 2017.
Født 1968

 

 Du kan se deler av debatten!

 

Halvparten av debattantene hadde fritidsbåterfaring, noe som var et godt utgangspunkt for kveldens to hovedtema:

• Eiendomsskatt og avgifter for båtforeninger og båtfolk
• Bevaring av avgjørende havne- og opplagsplasser

De fleste partier var enige om å kunne støtte en endring i eiendomsskatteloven, slik at ideelle og allmennyttige frivillige organisasjoner slipper denne unødvendige ekstra økonomiske belastningen. Men ikke AP og SV! De mente det måtte være opp til hver enkelt kommune å bestemme hvordan dette skulle bli håndtert!  Politikerne ble bedt om å ta dette videre til sine stortingspolitikere og sørge for at KNBF sitt krav om et slikt fritak snart ser dagens lys.

I debattens andre tema var det også en tydelig enighet om at havne- og opplagsplassene i Oslo måtte bevares i antall. Her ønsket man ingen reduksjon, men heller en oppjustering i takt med etterspørselen. Det man derimot var noe uenige om var plasseringen av disse. På den ene ytterlighet fant vi FrP som ville beholde Karenslyst båtopplag og havneplasser slik det var i dag, mens et flertall synes å mene at båtfolket måtte akseptere alternative plasseringer, så som Sollerud, Vækerø eller kanskje Filipstad.

forsamling

Et av de mange gode spørsmål som ble stilt fra de svært aktive fremmøtte tilhørerne var hvorfor de politiske programmene ikke inneholdt noe om fritidsbåt? Her ble politikerne nok en gang tatt på senga og ble svar skyldig. Det unisone og lett skjulte budskap fra forsamlingen var:
- Gå hjem og gjør leksene deres til neste møte (om to år). En av de aktive tilhørerne var tidligere generalsekretær Jan Syvertsen. Debatten ble ledet på en kyndig måte av visepresidenten i KNBF, Jan-Inge Kleppevik.

KNBF takker Oslo Motorbåtforening som stilte sine flotte lokaler til disposisjon også denne gang.

Artikkel av

Master & Commander
02 september 2017

Del artikkelen