Rapport fra Båtforeningenes dag 2017

27 mars 2017
Rapport fra Båtforeningenes dag 2017

Båtforeningenes dag på Sjøen for Alle i Lillestrøm på lørdag 25. mars 2017 ble et vellykket arrangement.

29 personer fra ulike medlemsforeninger møtte opp, og fikk informasjon om:  
- KNBF's syn på kasserte fritidsbåter
- Hvorfor det er viktig å tenke sikkerhet i havner
- Viktig informasjon om båtforeningenes medlemssystem MinSide for Båtforeninger
- Interessante planer fra Kystverket for fritidsflåten nedfelt i Nasjonal Transportplan fra 2018-2020.
- Hvordan Telenor Kystradio   med hjelp av VHF er med på å sikre tryggheten på sjøen.
- Nyttig informasjon om Norske Sjø foreningsforsikring.

Mange av deltakerene som vi snakket med etterpå gav utrykke for at dette var interessant og nyttig informasjon.

Gi oss innspill
Vi er interessert i nye spennende tema til neste gang vi arrangere Båtforeningenes dag:
Den går av stabelen i Oslo på Båter i Sjøen i begynnelsen av september. Send oss en epost og gi oss dine innspill:

Artikkel av

Master & Commander
27 mars 2017

Del artikkelen