KNBF hendelser

Møteplan KNBF - Fender Marine: møte i Bergen den 24. -25. – 26.1.2017
24 januar 2017

Hvordan bli bedre kjent med samarbeids- partnere og tillitsvalgte.

Møte med Båtadvokat og KNBF
25 januar 2017

Finne gode formuleringer som kan være til hjelp for Finansdepartementet 

Møte med Region Vest styret og KNBF sine sentrale representanter.
25 januar 2017

Strategiplan: Hvordan få til god implementering/ medvirkning ute i regionene?