Miljøkomiteen avholder telefonmøte

09 mai 2017

MIL - Miljøkomiteen avholder telefonmøte 20:00 - 21:00.