Møte AU 26.1.2017

26 januar 2017

Kl. 9.00 – 10.00 Oppsummering, gjennomgang for vegen videre. Hjemreise!

Vel møtt!

KNBF v/president