Møte med Båtadvokat og KNBF

25 januar 2017

Finne gode formuleringer som kan være til hjelp for Finansdepartementet 

Tid: 12.30 – 14.30

Tema som ønsket belyst:

Spesielt er vi opptatt av å finne gode formuleringer som kan være til hjelp for Finansdepartementet når de skal sende ut presisering av skattefritak for veldedige og allmennyttige organisasjoner, viser til diskusjonen på båttinget.

I dag er formuleringen slik:

Institusjoner og organisasjoner mv. som etter en konkret vurdering er blitt ansett som skattefrie og anses som veldedige og allmennyttige….

Videre står det:

Kulturorganisasjoner, kulturvernorganisasjoner og natur, frilufts- og    miljøvernorganisasjoner, f.eks. musikkorps, sangkor, historielag, husflidsforeninger, natur- og turistforeninger, jeger- og fiskeforening, BÅTFORENINGER ,speiderbevegelser o.l. 

 

Her har jeg ført inn båtforeninger, men spør om det kan være tilstrekkelig?

Ellers er det naturlig å ta vårt samarbeid generelt og se på forbedringer og ønsker som er kommet.