Møte mellom Region Vest styret og KNBF sine sentrale representanter.

25 januar 2017

Strategiplan: Hvordan få til god implementering/ medvirkning ute i regionene?

Tid: 17.00 – 19.45

Møte er lagt som et uformelt møte der en ønsker å se på:

  1. Strategiplan: Hvordan få til god implementering/ medvirkning ute i regionene? Drøfting der en ønsker innspill fra regionen.
  2. Orientering om nye tiltak for å gjøre Norske Sjø bedre kjent.
  3. Innspill fra regionen tanker på hvordan kan vi bygge merkevaren KNBF og Norske sjø sterkere i region vest? Hvordan sikre å beholde og rekruttere nye medlemmer til KNBF.
  4. Ledelse og strategi i KNBF, tanker fra visepresident, finansleder og president.

Middag kl. 20.00 med avslutning ca. kl. 21.00