Møteplan KNBF - Fender Marine: møte i Bergen den 24. -25. – 26.1.2017

24 januar 2017

Hvordan bli bedre kjent med samarbeids- partnere og tillitsvalgte.

Innkalte: Fra KNBF: Birger Schjølberg finansleder, Jan Inge Kleppevik visepresident og Egil Kristian Olsen president. Fra Fender: Tore Høyseter Adm. dir. + representanter valgt fra Fender/ Norske Sjø. Fra Båt advokat Nils E. Tangedal. 

24.1.17 Møte start

AU: Formøte 17.00 – 19.00

25.1.17 Møte med Fender/ Norske Sjø og KNBF

Tid: 9.00 – 12.00

Tema som vi sammen belyser: 

  1. Samhandlings aktiviteter i 2017 gitt i budsjett
  2. Strategi for økt promoteringsstøtte 2017
  3. Møte Loids 2017 forberedelser samhandling
  4. Møteplaner for møte i Stavanger med representanter fra Fender/ Norske Sjø/ KNBF og

våre venner i London med tilhørende utflukt Flor og Fjære drøftes.

  1. Eventuelt

Dersom det er saker som du ønsker drøftet så er det bare å gi en tilbakemelding!