Båtlivsundersøkelsen

KNBF ønsker på denne siden å holde medlemsforeninger og medlemmer løpende orientert om arbeidet med denne viktige undersøkelsen. Det var med stolthet Kongelig Norsk Båtforbund i 2012 kunne kunngjøre at vi endelig hadde klart å realisere en storstilt undersøkelse om norsk fritidsbåtliv. Undersøkelsen ble realisert ved støtte fra Nærings- og Handelsdepartementet, Sjøfartsdirektoratet, Kystverket, NORBOAT, Arena Fritidsbåt, Båtmagasinet, Fender Marine, Redningsselskapet, Norges Seilforbund, Norsk Test og KNBF. Mangel på informasjon om båtlivet i Norge hadde lenge vært et problem. Vi visste ikke hvor mange båter det var, hvor mange arbeidsplasser som ble generert av fritidsbåtbruk, hvor store verdier det var snakk om osv.

Alle former for planlegging av servicetilbud til båtfolket, så som båthavner, marinaer, farleder og redningstjeneste er avhengig gode data. Oppdatert og god informasjon er også et viktig verktøy for at organisasjonene som organiserer båtlivet, skal kunne dokumentere behovene.

I Sverige har det svenske båtbransjeforbundet SWEBOAT utført en lignende undersøkelse i mange år. For å kunne sammenligne data ble den svenske malen utgangspunkt for spørsmålene i den norske undersøkelsen. De fleste aspekter ved båtliv er belyst ved hjelp av bidragsyterne. Dette ble med andre ord et gedigent spleiselag for å finne ut noe om båtbrukeren i Norge. 6.000 husstander ble intervjuet pr. telefon for å få svar på aktuelle spørsmål om båt og båtbruk. 20% av husstandene gikk videre til et lengre telefonintervju. Datasettene er nå analysert og sammenstilt. Resultatene er presentert i både en landsomfattende samt regionale rapporter. I tillegg er det trykket en kortversjon med hovedkonklusjoner. Har du tips eller ønsker mer informasjon, kan du kontakte forbundet på post(@)knbf.no.

Høsten 2017 gjennomføres en ny båtlivundersøkelse for å sikre oppdatert informasjon om båtlivet i Norge. Dataene samles i 2017 og presenteres i april 2018 på Fritidsbåtkonferansen i Haugesund.

Oslo. 1. juni 2015

Endre Solvang
Generalsekretær

Region- og fylkesrapporter kan du laset ned ved å klikke på linkene

Nedenfor kan du laste ned faktafoldere ved å klikke på linkene: