Komiteer

VALGKOMITE

sandbakk.jpg

Leder: Asbjørn Sandbakk (Troms og Finnmark),
Mobil 905 00 632
Personlig vara: Steinar H. Glimsholt (Øst)
Medlem: Jan Terje Stømsnes (Trøndelag)
                 Personlig vara: Kristian Tornes (Nordvest)
                 Medlem: Martin Bjørkholt (Øst) 
                 Personlig vara: Svein Kristiansen (Øst)

 

VEDTEKTSKOMITEEN:

torsvik.jpg

Leder: Jan-Inge Kleppevik (Visepresident)
Mobil: 905 86 583/ 5631 7780
Medlemmer: Asbjørn Sandbakk (Troms/Finnmark)
Jan-Siiger Larsen (Øst)
Sekretær: Endre Solvang (sekretariatet)

 

MILJØKOMITE:

fjellsaune.jpg

Leder: Jørn Fjellsaune (Troms og Finnmark)
Mobil 970 47 241
Medlemmer: 
Magnus Vabø (Vest)
                 Jan Siiger Larsen (Øst)
                 Sekretær: Endre Solvang (sekretariatet)

 

FINANSKOMITE:

grimsrud.jpg

Leder: Birger Schjølberg (Nordland)
Mobil 900 95 763
Medlemmer: Rolf Voldsund (Nordvest)
Rolf Victor Hansen (Øst)
Sekretær Endre Solvang (sekretariatet)

 

MEDIAKOMITE:

Giever

Leder: Geir Giæver (Kommunikasjonssjef)
Mobil: 958 88 710
Medlem: Christian Lien, (Norske Sjø)
Sekretær: Thor Manum (Vest)

 

SIKKERHETS- OG UTDANNINGSKOMITE:

Tornes 61pLeder: Kristian Tornes (Nordvest) 
Mobil: 952 37 612
Medlem: Rolf Eide (Vest)
Medlem: Christian Lien (Vest) 
               Sekretær: Endre Solvang (sekretariatet)

 

STRATEGIUTVALG:

Olaf Hjelmeland

Leder: Egil kr. Olsen (President)
Mobil: 477 15 070
Medlemmer: Birger Schjølberg (leder Finanskomite)
Jan-Inge Kleppevik (leder Vedtektskomite) 
                 Jørn Fjellsaune (leder Miljøkomite)
                 Kristian Tornes (leder Sikkerhets- og utdanningskomiteen)
                Geir Giæver (leder Mediakomite)
                Sekretær: Endre Solvang (sekretariatet)

 

ORDENSKOLLEGIUM:

Glimsholt

Leder: Steinar H. Glimsholt (Øst) 91 53 26 80
Medlemmer: Torleif Jørgensen (Troms og Finnmark)
mobil 975 93 144
Jørg-Eyolf Fagerhaug, (Vest) mobil 412 63 876