Øst hendelser

Styremøte i Region Øst
08 mai 2018

Styremøtet holdes på Minne gård i forbindelse med informasjonsmøtet som skal avholdes for foreninger i Mjøsregionen.