Varsel om årsmøte Region Øst

14 februar 2018

Styret i KNBF Region Øst varsler med dette, medlemsforeninger og personlige medlemmer i regionen om årsmøte som finner sted hos:

Holmen Motorbåtforenings lokale, Svend Haugs gate 1, Drammen, 14. februar kl. 18:00

Dagsorden:

  1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
  2. Godkjenning av representantenes stemmerett og evt. fullmakter
  3. Valg av møteleder og referent samt to til å underskrive protokollen sammen med møteleder og referent
  4. Styrets årsberetning
  5. Regnskap med revisorenes beretning
  6. Budsjett for inneværende år
  7. Forslag til vedtektsendringer som skal fremmes for Båttinget.
  8. Innkomne forslag som ikke strider mot forbundets formål.
  9. Valg:

Forslagsfrist jfr. pkt. g og h: 24. januar 2018.

Båtforeninger kan møte på årsmøtet med følgende representanter/stemmerett:

Båtforeninger med inntil 100 aktive medlemmer: 1 representant

Båtforeninger med 101 t.o.m. 300 aktive medlemmer 2 representanter

Båtforeninger med over 300 medlemmer: 3 representanter

De som skal avgi stemme må medbringe fullmakt fra egen eller annen forening i regionen.

Årsmøtedokumentene legges ut her etter utløpt forslagsfrist i pdf-format.
 

Vi håper på godt fremmøte så sett av kvelden. Velkommen!

På vegne av styret i

KNBF Region Øst
Jan Siiger Larsen

Leder/s/