Øst

Søk sjøvettmidler for 2018
25 september 2017

Medlemsforeninger i KNBF og personlige medlemmer kan nå søke tilskudd til sjøvettaktiviteter

KNBF søker om 10,4 millioner i momskompensasjon
05 september 2017

KNBF søker, på vegne av 247 medlemsforeninger, om 10,4 millioner i momskompensasjon for 2017

Regjeringen med tilskuddsordning for kasserte fritidsbåter
04 september 2017

KNBF hilser nyheten om at man fra 1. oktober skal få kr. 1.000 for innlevering av sin gamle fritidsbåt til godkjent mottak, med glede.

Politikere vil fjerne eiendomsskatt for båtforeninger
02 september 2017

KNBF arrangerte den 31. august sitt tradisjonelle båtpolitiske folkemøte på Karenslyst i Oslo med nesten alle partier tilstede.