Oversikt over medlemsforeninger i Region Øst

I Region Øst er det 72 medlemsforeninger og 14248 medlemmer.

Navn
Ant. medl.
Kommune
Adress
267
Nøtterøy
Båtforeningen Pulservik Vest
12
Skedsmo
Bekkelaget Båtforening
207
Oslo
126
Sande (v.)
75
Nøtterøy
Fellesbrygga Hagakilen
16
Sande (v.)
191
Gjøvik
Gnisten Motorbåtklubb
22
Oslo
176
Fredrikstad
Hagakilen Båtforening
21
Nøtterøy
1020
Holmestrand
Hov Båtforening
44
Søndre land
Humlekjær Båtforening
25
Nesodden
Ingeborgskjær Bryggelag
30
Oslo
31
Tønsberg
416
Nøtterøy
Mågerø Båtforening
11
Asker
Magnusbryggen Båtforening
14
Hvaler
Nordre Tasken Vel Marina
26
Rygge
105
Røyken
355
Nøtterøy
350
Oppegård
465
Råde
90
Fredrikstad
Sande og Havna Båtforening
111
Sande (v.)
Sandefjord Motorbåtforening
93
Sandefjord
Sika Båtforening
16
Sarpsborg
193
Fredrikstad
Sollerud Båtforening
155
Oslo
367
Bærum
Søndre Tasken Vel Båtforening
50
Rygge
576
Nøtterøy
50
Nøtterøy
Tømmerholt Båtforening
36
Nøtterøy
628
Tønsberg
161
Sandefjord
Underlien Båtforening
20
Fredrikstad
1195
Tønsberg
52
Eidsvoll
75
Sandefjord
Øvre Øgarden Bryggeforening
11
Sande (v.)