Oversikt over medlemsforeninger i Region Øst

I Region Øst er det 71 medlemsforeninger og 13839 medlemmer.

Navn
Ant. medl.
Kommune
Adress
Phone
267
Nøtterøy
+4790055449
Båtforeningen Pulservik Vest
12
Skedsmo
+4791351315
127
Sande (v.)
41479081
Buerstad Båtforening
75
Nøtterøy
+4790956845
208
Drammen
+4797091014
Fellesbrygga Hagakilen
15
Sande (v.)
90963221
191
Gjøvik
+4797175980
Gnisten Motorbåtklubb
21
Oslo
v/ Jan Skjønberg
95152415
154
Fredrikstad
+4790013021
490
Bærum
+4792434390
Hagakilen Båtforening
21
Nøtterøy
97163675
124
Oslo
v/ Geir Meidell Berge
+4790617730
121
Bærum
93242014
120
Porsgrunn
+4793442720
154
Drammen
+4791532680
Holmestrand Småbåthavn DA
1020
Holmestrand
Humlekjær Båtforening
25
Nesodden
v/ Petter Bryn
90839880
Ingeborgskjær Bryggelag
30
Oslo
c/o Kristian Foss
31
Tønsberg
+4792483427
169
Nøtterøy
+4790575225
414
Nøtterøy
+4791320493
Mågerø Båtforening
11
Asker
+4741308308
Magnusbryggen Båtforening
14
Hvaler
+4799305114
76
Oslo
+4790693868
329
Moss
98212086
163
Asker
+4792688618
Norderhaug Bryggelag
73
Hvaler
+4797794405
Nordre Tasken Vel Marina
26
Rygge
+4791597020
105
Røyken
97679727
355
Nøtterøy
+4792417369
411
Oslo
+4795454531
465
Råde
+4798213355
90
Fredrikstad
+4797650576
Sande og Havna Båtforening
112
Sande (v.)
+4793252464
Sandefjord Motorbåtforening
93
Sandefjord
+4792468195
Sika Båtforening
16
Sarpsborg
+4797003000
192
Fredrikstad
+4748053388
Sollerud Båtforening
155
Oslo
Strand Båtforening
2
Bærum
+4795191555
Søndre Tasken Vel Båtforening
50
Rygge
576
Nøtterøy
+4712345678
50
Nøtterøy
90197860
Tømmerholt Båtforening
36
Nøtterøy
+47466 18 028
628
Tønsberg
93422115
161
Sandefjord
90787105
Underlien Båtforening
20
Fredrikstad
+4795268173
1195
Tønsberg
+4791318400
52
Eidsvoll
90821064
75
Sandefjord
+4795900793
Øvre Øgarden Bryggeforening
11
Sande (v.)
+4795975265