Råd & tips

BÅTENS HELSETILSTAND III

Fast montert brannslukker i motorrom.

Vær merksam på dykkarflagget

Dykkare opplever ofte farlege situasjonar knytta til dykking frå båt. Nå vil Norges Dykkeforbund og Sjøfartsdirektoratet at fleire skal handle rett når dei ser eit dykkarflagg.