NOR - Norsk Ordinært Skipsregister

NOR - Norsk Ordinært Skipsregister

Norsk Ordinært Skipsregister (NOR) er et register hvor eierskap legitimeres og pant i båt, kan registreres. Registrering i NOR sikrer rettsvern for eierforhold og panteheftelser. Det er derfor avgjørende at endringer i eierforhold blir meldt. Manglende registrering av eierskifte kan få alvorlige konsekvenser.

For fritidsfartøy under 15 meter har vi ingen obligatorisk registrering i Norge. En båteier står derfor fritt til å velge hvilket register han ønsker å innføre fartøyet i, eller om han ønsker at fartøyet skal være uregistrert. Også dobbeltregistrering er fullt mulig.

For å sjekke eierforhold og heftelser på et fartøy, er det viktig at man kjenner til de ulike registreringsmulighetene, og hvor en skal sjekke eventuelle heftelser i fartøyet.

For registrering i skipsregisteret må fritidsfartøyet være 7 meter eller mer.

Dersom fartøyet er registrert i Skipsregisteret, som er et såkalt realregister på linje med grunnboken for fast eiendom, er det her all pantsettelse registreres, både frivillig pant og tvangspant.

IMG 0242 cEt fartøy under 15 meter som ikke er realregistrert er et «løsøre». For å sjekke om det er registrert utlegg e.l. på fartøyet, må dette sjekkes i Løsøreregisteret, på eiers personnummer.

Nyregistreringer i Skipsregisteret (NOR) er stadig økende
Sjøfartsdirektoratets avdeling Skipsregistrene har inntrykk av at muligheten til å registrere fartøy under 15 meter i Skipsregisteret er bedre kjent nå enn for bare få år siden. Vi ser at flere benytter seg av denne muligheten og omfanget har økt kraftig de siste 10 årene. Muligheten for å kunne ta opp lån med pant i fartøy helt ned til 7 meter, har ført til en betydelig økning i antall nyregistreringer av fritidsfartøy mellom 7 og 15 meter i NOR.

Det at nedre grense for registrering i NOR er satt til 7 meter, har åpnet opp for at stadig flere båteiere oppnår finansiering for sitt båtkjøp, og er et positivt element.

Det betyr imidlertid at det er enda viktigere å sjekke Skipsregisteret NOR når en kjøper ny eller brukt båt over 7 meter. Dette er like viktig som å sjekke grunnboken når en kjøper hus, eller en bruktbil for heftelser for å hindre at en kommer i en uheldig situasjon, for eksempel ved at heftelser fra tidligere eier ikke er blitt slettet.

Det er også verdt å merke seg at dersom du kjøper et fartøy som har vært brukt i næring, og som nå skal brukes som fritidsfartøy, kan det være en mulighet for at også det kan være registrert i Skipsregisteret NOR, og her er det ingen nedre grense for registrering.

Som vi ser krever det kunnskap om hvilke registreringsmuligheter som finnes, og ikke minst er kunnskap om Skipsregisteret og dets funksjon viktig. Man må vite hvilke plikter og rettigheter knyttet til en registrering i skipsregisteret innebærer!

Klikk her for å søke i NOR

Tlf: 52745000 eller epost til: