Kongelig Norsk Båtforbund

Kongelig Norsk Båtforbund

Region Trøndelag

« Rørvik Båtforening medlem i KNBF | Tilbake til hovedsiden | KNBF INFORMASJONSBREV Juli 2012 »

Juli 5, 2012

INFORMASJONSBREV KNBF Region Trøndelag Juni 2011

Informasjonsbrev KNBF Region Trøndelag sendes til alle medlemsforeninger og samarbeidspartnere av KNBF Region Trøndelag. Regionen utgir regelmessige informasjonsbrev omlag to ganger pr. år eller når informasjonsmengden tilsier det. Dette informasjonsbrevet er et supplement til det månedlige informasjonsbrev som kommer fra KNBF sentralt. Vi setter stor pris på tilbakemeldinger og oppfordrer til å sende oss e-post. Vi ber om at informasjonsbrevet distribueres blant båtforeningens medlemmer.

Region Trøndelag med betydelig vekst

Region Midt-Norge ble delt i to ved at Møre og Romsdal og Trøndelag begge ble egne regioner på årsmøtet i februar 2012. Gjennom det siste året har man opplevd at 3 store og 2 mindre båtforeninger ser nytteverdien i å delta i vårt fellesskap og har meldt seg inn. Medlemstallet har økt fra 9 til 14 medlemsforeninger og med om lag 830 nye medlemmer fra 1.450 til 2.280. Av disse er om lag 220 personlige medlemmer. Region Trøndelag er dermed den region som har hatt desidert størst medlemsvekst dette året.

Nye medlemsforeninger

Følgende foreninger har alle meldt seg inn i KNBF med kollektivt medlemskap siden årsskiftet:

  • Stjørdal Båtforening, 313 medlemmer
  • Rørvik Båtforening, 209 medlemmer
  • Børsa Båtklubb, 260 medlemmer
  • Ringskjæret Båtforening, Aure, 8 medlemmer
  • Børøsund Båtforening, Hitra, ca. 26 medlemmer

KNBF tildeler Region Trøndelag 15 svaibøyer

KNBF vil, når deres bøyeprosjekt er ferdig, ha lagt ut nærmere 100 overnattingsbøyer i uthavner. 15 av disse er nå tildelt Region Trøndelag. I disse dager går det ut invitasjon til medlemsforeninger hvor en ber om forslag til plassering av bøyer. Regionens prosjektleder er Jan Terje Strømsnes fra Trondheim Båtforening. Bøyene skal være gratis å benytte for alle båtfolk. Les mer om bøyeprosjektet på: http://knbf.no/boye.php

Trondheimsfjordsamarbeidet

Arbeidet med å samle alle 29 båtforeninger rundt Trondheimsfjorden i et felles prosjekt for å gjøre området mer tilgjengelig og interessant for båtfolket er kommet godt i gang. Arbeidsgruppen, som ledes av Olaf Hjelmeland fra Trondheim Båtforening, har nå også fått med seg turistnæringen i Trøndelag som støttespillere. KNBF har bevilget 15 fortøyningsbøyer til Trøndelags gode uthavner, samt en liten slump penger til dette arbeidet. KNBF støtter prosjektet og ønsker arbeidsgruppen lykke til med arbeidet!

Medlemsforeninger

Region Trøndelag har pr. dags dato følgende medlemsforeninger:

Sandstad Båtforening, HitraBørsa Båtforening, Børsa
Fillan Båtforening, HitraTrondheim Båtforening
Vikan Båtforening, HitraSagtun Småbåtforening, Åsenfjord
Lervågen Båtforening, HitraStjørdal Båtforening
Børøsund Båtforening, HitraSpillum Båtforening, Namsos
Melandsjø Båtforening, HitraNamsos Båtforening
Ringskjæret Båtforening, AureRørvik Båtforening

Du finner til enhver tid oppdatert liste over medlemsforeninger på:
http://knbf.no/regiontrondelag/medlemsforeninger.php

Kommende aktiviteter i regionen

Region Trøndelag har vedtatt en handlingsplan som trekker opp linjene for aktiviteten i 2012. Den inneholder elementer som blant annet fortsatt prioritert aktivitet på informasjons- og vervefronten, deltagelse med egen stand ved Kystkulturdagene i Lysøysundet 10. til 12. august og tettere samarbeid med Redningsselskapet.

Rørvik Båtforening medlem i KNBF

Årsmøtet i Rørvik Båtforening 2012 ga sin enstemmige tilslutning til Kollektivt medlemskap i Kongelig Norsk Båtforbund (KNBF). Foreningen har 200 båtplasser i en meget fin havn og holder til helt nord i Nord-Trøndelag på grensen mot Nordland. Rørvik er tettsted med nesten 3.000 innbyggere og kommunesenter i Vikna. De har hurtigruteanløp og egen stamflyplass. Les hele artikkelen på: http://knbf.no/regiontrondelag/archives/2012/06/rorvik_batforen.php

KNBF Fotokonkurranse 2012

KNBF inviterer alle medlemmer og medlemsforeninger til å delta i sommerens maritime fotokonkurranse. Sist gang vi arrangerte slik konkurranse var i 2006. Konkurransereglene er enkle; Kun medlemmer kan delta, send oss en epost med ditt beste (og ikke mer enn dine 3 beste bilder). Ved å sende inn bilde(r) aksepterer du at vi kan publisere det. Les mer på:
http://knbf.no/archives/2012/06/bli_med_pa_knbf_2.php

KNBF Region Trøndelag ønsker alle medlemmer og medlemsforeninger en god sommer!

KNBF Region Trøndelag
Kontaktpersoner

Mer informasjon finner du på http://knbf.no/regiontrondelag/

Leder:
Jarle Pedersen, Hitra
Mobil: 926 40 168
E-post:
j-a-pede(at)online.no
Sandstad Båtforening
Nestleder/sekretær:
Jan Terje Strømsnes, Trondheim
Mobil: 908 93 892
E-post: jan-terje(at)trondheim-baatforening.no
Trondheim Båtforening
Kasserer:
Oddvar Olsen, Hitra
Mobil: 971 27 275
E-post: odjohano(at)online.no
Fillan Båtforening
Styremedlem:
Roald Oterhals, Hitra
Mobil: 913 37 120
E-post: roald.oterhals(at)gmail.com
Trondheim Båtforening
Varamedlem:
Iren Synnøve Hansen, Trondheim/Hitra
Mobil: 951 91 555
E-post: iren.hansen(at)
faveoprosjektledelse.no
Sandstad Båtforening
Varamedlem:
Knut Tore Børø, Hitra
Mobil: 901 07 515
E-post: boerre(at)online.no
Sandstad BåtforeningLagt inn av Alexander Bergholmen Juli 5, 2012 9:23 EM