ÅRSMØTE I KNBF REGION SØR, ONSDAG 22/2-2017

22 februar 2017

Sted: Dusavik Båtforening, Finnestadveien 63, 4029 Stavanger, Klubbhuset. Tid: Onsdag 22. Februar kl. 19:00

ÅRSMØTE 2017
Det innkalles herved til årsmøte i KNBF Region Sør.
Tid: Onsdag 22. Februar 2017, kl.19.00 (merk tiden)
Sted: Dusavik Båtforenings Klubbhus i Dusavika
Adresse: Finnestadveien 63, 4029 Stavanger

Saksliste:
1. Åpning ved leder
2. Redningsselskapet foredrar om deres aktiviteter
3. Valg av møteleder og referent.
4. Protokoll fra forrige årsmøte.
5. Årsberetning 2016.
6. Regnskap – Revisjonsberetning.
7. Budsjett 2017
8. Handlingsplan 2017.
9. Innkomne forslag. (1 forslag)
10. Valg.
a) Valg av styre.
b) Valg av valgkomite for 2017.
11. Medlemsmøte

Se følgende dokumenter

Forslag_1._Årsmøte.pdf

Invitasjon-_Agenda_Årsmøte_2017.pdf

KNBF_budsjett_2017.pdf

R01_ArsesultatRapport.pdf

R02_BalanseRapport_002.pdf

Valgkomitè_2017.pdf

Årsmelding_2016_Region_Sør.pdf

KNBF_region_Sør_revisjons_beretning_for_2016

Gen.sekretær forteller om ny nasjonal returordning for fritidsbåter
Innkomne forslag må være styret i hende innen. 08. februar 2017.
Vi vil starte møtet med at Redningsselskapet holder en meget interessant orientering om deres virksomhet langs Norskekysten og i Middelhavet. Det vil også bli enkel bevertning på møtet. Etter valget vil vi ha et medlemsmøte hvor Generalsekretær i KNBF Endre Solvang vil orientere om arbeidet med å lage en nasjonal returordning for fritidsbåter.

Vi håper derfor på godt fremmøte fra alle våre medlemsforeninger i

VEL MØTT !

Med vennlig hilsen
Kongelig Norsk Båtforbund