Varsel om årsmøte Region Sør

21 februar 2018

Dusavik Båtforening, Stavanger kl 1900. Se invitasjon her!