Innkalling til årsmøte for KNBF Region Trøndelag

11 februar 2017

Innkalling til årsmøte for KNBF Region Trøndelag
Lørdag 11.02.2017. kl. 17:00 Comfort Hotell Trondheim i Krambugata 3

Årsmøteinnkalling 2016

Med henvisning til vedtektenes § 10 sendes herved:
Innkalling til årsmøte for KNBF Region Trøndelag
Lørdag 11.02.2017. kl. 17:00 Comfort Hotell Trondheim i Krambugata 3.

Se følgende dokumenter:
Årsmøteinnkalling 2017   Årsmelding 2016   Budsjett KNBF 2017

Medlemsforeningene har i følge vedtektene slik representasjon og stemmerett på årsmøtet:
Inntil 100 medlemmer : 1 representant
Fra og med 101 – 300 medlemmer : 2 representanter
Over 300 medlemmer : 3 representanter
I tillegg møter regionens valgte styremedlemmer med forslagsrett og stemmerett (Disse har ikke
stemmerett ved behandling av beretning og regnskap). For og få en oversikt over deltakerne ber vi om
at foreningene sender en e-post til og oppgir navn på representant(er) snarest og
innen 5. februar. Det vil bli en enkel servering under årsmøte, derfor ønsker vi å vite hvor mange som
kommer. Vi ser også at personlige medlemmer finner veien til årsmøtet.

Saksliste
1. Åpning v/leder
2. Godkjenning av innkalling og saksliste
3. Godkjenning av fremmøtte representanter og evt. fullmakter
4. Valg av møteleder og referent samt protokollunderskrivere (2 personer)
5. Styrets årsberetning 2016
6. Regnskap og revisjonsberetning 2016
7. Innkomne forslag.
8. Valg
9. Orientering fra Forbundsstyrets arbeid
10. Avslutning

Fagtema
Etter det formelle årsmøte ca. kl. 18 vil det bli et fagtema omkring elektriske installasjoner i båthavner. Firmaet Berg & Wigum, som har stått for installasjonene i Grilstad Marina, vil ta oss med på en «vandring» gjennom risikoområder de fleste båthavner sliter med.

Etter dette foredraget drar vi til restauranten CowSea som er restauranten i Adressabygget for en bedre middag med sosialt samvær.

Vedtektene finner dere på www.knbf.no

Vel møtt!

Hilsen Styret i KNBF Region Trøndelag
Knut Tore Børø
Regionleder
Sign.