Varsel om årsmøte Region Trøndelag

13 februar 2018

Comfort Hotell, Trondheim kl 1800. Se invitasjon her!