Vest hendelser

Møte med Region Vest styret og KNBF sine sentrale representanter.
25 januar 2017

Strategiplan: Hvordan få til god implementering/ medvirkning ute i regionene?

Årsmøte i Region Vest
18 februar 2017

Årsmøte i Region Vest avholdes i Draugen Motorbåtforenings
klubbhus Bergen, Fløen, Møllendalsveien 70a kl 1300.

European Boating Association
28 april 2017

EBA avholder halvårskonferanse 28.4. - 29.4 . Konferansested; Palma