Havarikommisjonen gjestet Forbundsstyremøte

18 september 2019
Pål Brennhovd fra Havarikommisjonen presenterte to ulykkesrapporter.

På høsten første Forbundsstyremøte i Oslo var Statens Havarikommisjon invitert for å orientere om to nye rapporter om fritidsbåtulykker. 

De to rapportene tar utgangspunkt i en kartlegging av dødsfall på sjøen. Den ene omhandler alle dødsfall i 2018 og den andre er en kartlegging av alle ulykker i perioden 2009-2018. Foredragsholder var havariinspektør Pål Brennhovd, som tok KNBFs tillitsvalgte med på en lærerik reise i sitt nye kunnskapsgrunnlag. Kantring og fall over bord, grunnstøting og kollisjon og fall fra båt til brygge er viktige årsaker til både ulykker og dødsfall, kunne Brennhovd fortelle.

God økonomi
Det er verken høy sjøgang eller stiv kuling i KNBFs økonomi. Halvårsregnskapet viser et solid overskudd, som er større enn budsjettert.
Forbundsstyremøtet 6. til 8. september behandlet halvårsregnskapet, som viser et overskudd som er 30 prosent bedre enn budsjett og som tilfredsstiller målet om tre prosent overskudd slik det er fastsatt i strategiplanen for forbundet. Årsaken til det romslige overskuddet er lavere personalkostnader enn budsjettert, samt at budsjetterte inntekter er innfridd.

 

Hurtigbåtsertifikat over 50 knop
Forbundsstyret behandlet også saken om hurtigbåtsertifikat etter en grundig høringsrunde i regionene i forbundet. FS falt ned på et vedtak som betyr at KNBF anbefaler hurtigbåtsertifikat for hastigheter over 50 knop.

Ny båtpolitikk på trappene
FS vedtok også å revidere forbundets båtpolitiske plattform, og bestemte seg for å behandle et nytt forslag på neste forbundsstyremøte på Gardermoen 22. til 24. november.

KNBF vokser
Medlemsveksten fortsetter, og hittil i 2019 er det rekruttert 20 nye medlemsforeninger og 1.343 nye medlemmer. Veksten er fordelt blant alle forbundets regioner.

Artikkel av

Cecilie Klem
18 september 2019

Del artikkelen