KNBF deler ut 8,2 millioner i momskompensasjon

14 desember 2018
KNBF deler ut 8,2 millioner i momskompensasjon

Samtlige søknader fikk avkortning i søknadsbeløpet på 25,5 %. Momskompensasjon utbetalt til 257 medlemsforeninger utgjør nær det dobbelte av hva samtlige 360 betaler i kontingent til KNBF.

KNBF og medlemsforeningene har fått tildelingsbrev fra Lotteri- og Stiftelsestilsynet (LST) om at vi for 2018 mottar momskompensasjon på 8.615.162.

Om ordningen
Formålet med tilskuddsordningen er å kompensere for kostnader som frivillige organisasjoner har til merverdiavgift ved kjøp av varer og tjenester basert på årsregnskap ett år tilbake i tid etter enkelte fradrag. Formålet med ordningen er å fremme frivillig aktivitet. Det ble delt ut 1,420 milliarder i 2018 til 24.055 frivillige organisasjoner (600 flere enn i 2017). Omlag 10 % har søkt refusjon etter dokumentert modell – resten har brukt forenklet modell. KNBF benytter forenklet modell.

 1 utbetaling moms

2 Organisasjoner moms

Avkortning på 25,5 %
Den endelige avkortningen ble lavere enn i 2017 (27,2%) og endte på 25,5%. Årsaken til dette var moderat vekst i søknadssum kombinert med en økning i tildelt beløp over statsbudsjettet. Det betyr at hver medlemsforening får kompensert 74,5 % av det de søkte om (mot 72,8 % i fjor).

Fordeling pr. region
Oversikten nedenfor viser hvor mange foreninger som har fått momskompensasjon, hvor store beløp og hva som betales i kontingent til KNBF:

Region Antall foreninger Momskomp. 2018 Momskomp. 2017 Kontingent KNBF
Nordland 36 1.101.000 909.000 469.000
Nordvest 27 636.000 687.000 294.000
Sør 36 1.173.000 1.072.000 621.000
T/F 23 408.000 315.000 228.000
Trøndelag 28 1.058.000 921.000 457.000
Vest 50 1.273.000 1.128.000 603.000
Øst 57 2.547.000  2.413.000 1.067.000
KNBF sentralt 1 419.000 397.000 0
Sum 258 8.615.000 7.925.000 3.718.000

Utbetaling
KNBF overfører momskompensasjon til alle medlemsforeninger fortløpende fra 17. desember. Vi håper å ha utbetalt alt før nyttår.

Endringer som er verdt å merke seg for 2019

  • Pliktig registrering i Frivilligregisteret for alle mottakere, også underledd.
  • Endring i beregningsmodell – betyr en omfordeling der små organisasjoner samla sett får litt mer, og store organisasjoner samla sett får litt mindre.
  • Felles grense på 5 mill. kroner i driftskostnader for krav om revisjon av registrert eller statsautorisert revisor.
  • Felles grense på 5 mill. kroner i driftskostnader før det er krav om å gjere frådrag etter § 7 (gjeld forenkla modell).
  • Presisjon av at kompensasjon ikke skal komme privatøkonomiske-, offentlige- eller næringsinteresser til gode.
  • Det blir ikke gitt momskompensasjon til organisasjoner som er lukka, eller til virksomhet som kjem en lukket krets til gode, gir privatøkonomiske fordeler eller dekker det som normalt blir regnet for å være kostnader av privat karakter.
  • Kostnader til utleie i eigen organisasjon skal trekkes fra søknadsgrunnlaget for å unngå dobbeltkompensasjon.

Har du spørsmål?
Spørsmål om momskompensasjon kan rettes til Endre Solvang på

Artikkel av

KNBF
14 desember 2018

Del artikkelen